Projectes que contribueixen a augmentar la població amb estudis postobligatoris, faciliten la reincorporació al sistema educatiu i redueixen la taxa d'abandonament prematur.