L’ús de la via pública és discrecional; per tant, es poden autoritzar totes les activitats que no estiguin prohibides per les ordenances que regulen la via pública, sempre que es garanteixi la seguretat de les persones, la salubritat i la limitació de l’impacte ambiental.

Per augmentar-ne la facilitat i la comprensió, els nous criteris incorporen una tipologia d’activitats més senzilla i intuïtiva:

 1. Activitats socials, lúdiques, festives i reunions i celebracions religioses

 2. Activitats comercials o empresarials:

 • Comerç al carrer
 • Fires comercials
 • Inauguracions de comerços
 • Actes comercials o empresarials
 1. Expressions artístiques concertades al carrer:

 • Músics de carrer
 • Pintors de la Rambla
 • Estàtues de la Rambla
 1. Atraccions de fira a la via pública (inflables, etcètera)*

 2. Espectacles de focs artificials amb pirotècnia professional*

 3. Espectacles a la via pública en espais tancats o creant un recinte tancat, així com en el cas d’activitats que tinguin lloc en un equipament amb una llicència diferent de l’activitat demanada.

* Per autoritzar aquests actes caldrà que l’activitat s’inclogui dins d’una activitat general, més enllà del fet que es compleixin els requeriments tècnics.