Quin en forma part i com funciona?

Com funciona el Consell Municipal de Benestar Social (CMBS):

El funcionament del Consell es contempla per cursos escolars, iniciant la seva activitat al mes de setembre i finalitzant el curs el mes de juliol. És per això que els seus informes sempre comprenen dos anys. En cada curs el Consell elabora un informe d’incidència, un document recopilatori de la tasca del curs amb les propostes, recomanacions, suggeriments i demandes que s’eleva al govern municipal i tots els membres que conformen la corporació.

  • La Presidència del Consell Municipal de Benestar Social correspon a l'alcalde o l'alcaldessa o a la persona membre de la Comissió de Govern en qui delegui.

  • La Vicepresidència primera, associativa, és assumida per una persona membre del Consell representant del sector associatiu, escollida cada 4 anys d’entre els altres membres del Consell.

La seva estructura orgànica és la següent:

Plenari

És l'òrgan de màxima representació del Consell. El Plenari es troba un mínim de dos cops, a l’inici i final de curs. Podeu consultar la seva composició aquí.

Acta del Ple del Consell Municipal de Benestar Social del 13 d'octubre de 2022 

Acta del Ple del Consell Municipal de Benestar Social del 30 de juny de 2022 

Comissió Permanent

És l'òrgan responsable d'articular els mecanismes que possibiliten assolir les funcions que té encomanades el Consell Municipal de Benestar Social i la continuïtat del seu funcionament. La Comissió Permanent es reuneix un mínim de quatre vegades durant el curs. Podeu consultar la seva composició aquí.

Acta de la Comissió Permanent del Consell Municipal de Benestar Social del 24 de maig de 2022

Acta de la Comissió Permanent del Consell Municipal de Benestar Social del 22 de febrer de 2022

Acta de la Comissió Permanent del Consell Municipal de Benestar Social del 25 de novembre de 2021

Acta de la Comissió Permanent extraordinària del Consell Municipal de Benestar Social del 9 de setembre de 2021

Grups de Treball

Estan configurats per entitats del Plenari del Consell. També s'hi poden integrar entitats i/o institucions especialitzades o que intervenen en l'objecte de treball del grup i amb altres persones expertes i per tècnics i tècniques municipals del camp temàtic de referència. Els consells sectorials estan també representats en els grups de treball de referència. Actualment el Consell te 7 Grups de treball actius:

Si teniu interès en participar en algun dels grups de treball, podeu escriure a: cmbs@bcn.cat

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat