Documents temàtics

Grup de recerca del departament de Pedagogia Aplicada i del CORE-educació de la UAB.

Any del document:
2022

Presentació realitzada en el marc de la 4a sessió on-line Reflexió, experiències i debat. La participació dels/les professionals en les recerques aplicades col·laboratives als territoris, del dia 26 d'abril, sobre els aspectes metodològics col·laboratius d'una recerca acció orientada a elaborar un nou model d'intervenció municipal per a l'atenció a infants i adolescents amb discapacitat i/o problemàtiques de salut mental als Centres Oberts.

Any del document:
2022

Elaborant una estratègia per a l’accessibilitat universal es proposa d’inserir i aprofundir en la sistèmica i les metodologies de treball de l’Ajuntament de Barcelona de manera que, ja d’origen, el concepte accessible participi de les diferents actuacions municipals.

Any del document:
2022

Estudi diagnòstic per conèixer les rendes de les persones amb discapacitat a partir dels eixos sociodemogràfics i de les tipologies de les llars.

Any del document:
2021

Estudi diagnòstic per orientar les polítiques de prevenció de la soledat no desitjada entre les persones amb diversitat funcional / discapacitat.

Any del document:
2021

Recerca aplicada que pretén aprofundir en la reforma de la legislació civil en matèria de capacitat jurídica per aplicar-la als programes i serveis públics.

Any del document:
2021

Recerca aplicada que té com a finalitat millorar el sistema de transport especial per persones amb discapacitat

Any del document:
2021

L’informe de les persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona recull una sèrie d’indicadors desagregats per tipologia, grau, sexe, edat i per barris, districtes i ciutat entre d’altres a partir de l’explotació d'una base de dades de la Generalitat de Catalunya.

Any del document:
2021

Primera experiència pilot al districte de Les Corts. Projecte impulsat per la Taula Barcelona per l’Alzheimer

Any del document:
2021

Primera experiencia piloto en el distrito de Les Corts. Proyecto impulsado por la Mesa Barcelona por el Alzhéimer

Any del document:
2021

Guia breu en la que es defineixen què és i com es comuniquen les persones amb sordesa i sordceguesa. També dona consells i ofereix recursos per a una comunicació efectiva i dona a conèixer l’alfabet dactilològic de la llengua de signes catalana i les icones per comunicar l’accessibilitat.  

Any del document:
2020

Guía breve en la que se define que es y cómo se comunican las personas con sordera y sordoceguera. También da consejos y ofrece recursos para una comunicación efectiva y da a conocer el alfabeto dactilológico de la lengua de signos catalana y los iconos para comunicar la accesibilidad.

Any del document:
2020

Fitxa sobre el grup de recerca de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Any del document:
2020

Grup de recerca de la Universitat de Girona (UdG).

Any del document:
2020

L’objectiu de l’estudi és quantificar el sobreesforç econòmic que assumeixen les persones amb discapacitat i les seves famílies per tal de mantenir els estàndards de vida del seu entorn immediat.

Ha estat impulsat per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona i el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) i elaborat per la universitat Escola Superior de Comerç Internacional – Univeristat Pompeu Fabra (ESCI-UPF  School of International Studies). També hi ha col·laborat del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu i diverses entitats diverses referents i representatives de les persones amb discapacitat, com la Federació ECOM, la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual (DINCAT), la Federació de Salut Mental Catalunya i l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE).

Any del document:
2020

El objetivo de la investigación es cuantificar el sobresfuerzo económico que asumen las personas con discapacidad y sus familias para mantener los estándares de vida de su entorno inmediato.

Ha sido impulsado por el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona y el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), y desarrollado por la Escuela Superior de Comercio Internacional – Universidad Pompeu Fabra- (ESCI-UPF  School of International Studies). También han colaborado el Parque Sanitario de Sant Joan de Déu y diverses entidades referentes y representativas de las personas con discapacidad, como la Federación ECOM, la Federación Catalana de Discapacidad Intelectual (DINCAT), la Federación de Salud Mental Cataluña y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Any del document:
2020

The objective of the research is to quantify the economic strain taken on by people with disabilities and their families in order to maintain the same Standard of living as the people around them.

It was promoted by the Municipal Institute of People with Disabilities and the Catalan Committee of Representatives of People with Disabilities (COCARMI) and was produced by the ESCI-UPF School of International Studies. The Sant Joan de Déu Health Complex also took part in the production and various leading federations in this field, including the ECOM Federation, the Catalan Federation of Intellectual Disability (DINCAT), the Catalan Federation of Mental Health and the National Organisation of Spanish Blind People (ONCE).

Any del document:
2020

L’objectiu de la recerca és quantificar el sobreesforç econòmic que assumeixen les persones amb discapacitat i les seves famílies per tal de mantenir els estàndards de vida del seu entorn immediat. És un estudi impulsat per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) i elaborat per la universitat ESCI-UPF School of International Studies i el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Amb el suport d'entitats i institucions del sector.

Any del document:
2019

Concreción de las características del Modelo del Servicio de Asistencia Personal del Instituto Municipal de Personas con Discacapacidad del Ayuntamiento de Barcelona.

Any del document:
2019

Arxiu Excel a descarregar amb el resum de l'oferta de Respir a la ciutat de Barcelona

Any del document:
2019

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat