Documents temàtics

Barcelona és una ciutat pionera i capdavantera en l’impuls de polítiques per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Sensible a les necessitats d’aquest col·lectiu, l’Ajuntament ha incorporat com a propi l’objectiu de promoure l’autonomia personal i la vida independent de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Any del document:
Sense determinar

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2010.

Any del document:
Sense determinar

Aquest informe és una diagnosi del grau de desenvolupament i implantació de la Convenció Internacional sobre les Drets de les Persones amb Discapacitat en el marc de la ciutat de Barcelona.

Any del document:
Sense determinar

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2011.

Any del document:
Sense determinar

The IMD are promoting this study, in collaboration with Parks and Gardens, with the aim of finding out and communicating the value of the social impact of the Job-Placement Programme, by identifying the benefits of the programmes for all stakeholders, to examine the feasibility of expanding programmes such as these to other public companies.

Any del document:
Sense determinar

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2012.

Any del document:
Sense determinar

Barcelona is a pioneer and leader in the promotion of policies to improve the quality of life of people with disabilities. Sensitive to the needs of this group, the Council has incorporated as its own to promote personal autonomy and independent living of the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Any del document:
Sense determinar

Informe sobre els drets humans de les persones amb discapacitat física i sensorial a la ciutat de Barcelona.

Any del document:
Sense determinar

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2013.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta Llei estableix i regula les bases del règim jurídic, el procediment administratiu comú i el sistema de responsabilitat de les administracions públiques, i és aplicable a totes elles.

Any del document:
Sense determinar

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat recull els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones que tenen una discapacitat. L’objectiu de la Convenció és que es respectin aquests drets i llibertats.

Any del document:
Sense determinar

Este folleto pretende sensibilizar a los profesionales de las diferentes disciplinas del mundo del diseño -grafismo, artes visuales, artesanía, arquitectura, moda, joyería, muebles e industriales- sobre la necesidad, la responsabilidad y el compromiso que tenemos con la sociedad de potenciar la creación de entornos, servicios, herramientas y productos de fácil uso para la mayoría de las personas.

Any del document:
Sense determinar

L’objecte d’aquesta llei és regular el règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i regular les especificitats del procediment administratiu que els són pròpies i regular el procediment d’elaboració de disposicions reglamentàries en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.

Any del document:
Sense determinar

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat recull els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones que tenen una discapacitat. L’objectiu de la Convenció és que es respectin aquests drets i llibertats. Aquesta és la versió de lectura fàcil.

Any del document:
Sense determinar

Amb la Guia per a la contractació de persones amb discapacitat, pretenem promoure en el sector empresarial, una millora en el compromís d’incorporació al món laboral de treballadors i de treballadores amb discapacitat, que es confii en les seves capacitats i se’ls ofereixi l’oportunitat de demostrar la seva vàlua.

Any del document:
Sense determinar

Regula la prestació econòmica d’assistència personal i s’amplia el nivell de protecció del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD).

Any del document:
Sense determinar

Aquesta Llei regula les condicions bàsiques de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència mitjançant la creació d’un Sistema   per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), amb la col·laboració i participació de totes les administracions públiques.

Any del document:
Sense determinar

El present Reial decret Llei contempla les mesures extraordinàries adoptades per donar compliment al compromís del Govern d'accelerar, en 2010 i 2011, la reducció del dèficit inicialment prevista.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta Llei regula les condicions bàsiques de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència mitjançant la creació d’un Sistema   per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), amb la col·laboració i participació de totes les administracions públiques. Aquesta és la versió de lectura fàcil.

Any del document:
Sense determinar

Uno de los compromisos de la ciudad de Barcelona es promover las condiciones que favorezcan el pleno desarrollo de las personas con discapacidad, así como evitar y eliminar las causas que lo puedan dificultar o impedir. Con esta guía pretendemos difundir las buenas prácticas desarrolladas por las ciudades desde la creación del Observatorio Ciudades y Pueblos para Todas las Personas en los diferentes ámbitos de trabajo.

Any del document:
Sense determinar

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat