Documents temàtics

Estudi diagnòstic per ampliar el coneixement sobre les condicions de vida, els hàbits i valors de la gent jove barcelonina compresa entre els 15 i els 34 anys per elaborar el Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil i de Qualitat 2016-2020.

Any del document:
2018

Document prepared by technicians and techniques of the Motor Group for the participation of children and adolescents, led by the Department for the Promotion of Children, which was created in 2017 with the aim of advancing in the field of children's participation in services and municipal equipment.

Any del document:
2018

Estudi diagnòstic per aportar coneixement sobre les condicions de vida, els hàbits i valors de la gent jove barcelonina compresa entre els 15 i els 34 anys.

Any del document:
2015

L’estudi aprofundeix sobre les característiques vitals dels infants i integra les dades d'altres territoris com Catalunya i Espanya, relatius a diferents àmbits de la família, l'educació i els estils de vida, el temps lliure, l'oci i la infància en risc.

Any del document:
2010

L'estudi que es presenta dimensiona i caracteritza la pobresa infantil a la ciutat de Barcelona, posant especial èmfasi en els efectes que ha desencadenat la crisi econòmica sobre els infants. L'Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població (ECVHP).

Any del document:
2013

Estudi diagnòstic sobre la recollida de propostes en relació a l’espai públic en relació a la població jove tan des dels propis joves com els professionals de referència.

Any del document:
2016

Estudi diagnòstic sobre la recollida de propostes en relació a l’espai públic en relació a la població jove tan des dels propis joves com els professionals de referència.

Any del document:
2016

Informe elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, per encàrrec de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, sobre una observació etnogràfica a quatre àrees de joc de la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de fer una aproximació a la valoració i els usos que en fan les famílies.

Any del document:
2018

Avaluacions sobre l'efectivitat d'una intervenció preventiva del sobrepes i l'obesitat per millorar la nutrició, augmentar l'activitat física, modular els hàbits sedentaris i augmentar el número d'hores de son entre escolars de 3-5 anys d'edat. 

Any del document:
2017

El Tercer Informe del CIIMU s'ha centrat en aportar noves evidències, entrevistant a pares i mares, professors i professores, nens, nenes i adolescents, i professionals de la intervenció social, sempre amb l'objectiu ètic de poder col·laborar en la formulació de polítiques socials compromeses a millorar el benestar material i relacional en la vida quotidiana de tota la ciutadania.

Any del document:
2008

Document elaborat per tècnics i tècniques del Grup motor de participació dels infants i adolescents, liderat pel Departament de Promoció de la Infància, que es va crear el 2017 amb l’objectiu d’avançar en l’àmbit de la participació dels infants en els serveis i equipaments municipals.

Any del document:
2018

Documento elaborado por técnicos y técnicas del Grupo motor de participación de la infancia y adolescencia, liderado por el Departamento de Promoción de la Infancia, que se creó el 2017 con el objetivo de avanzar en el ámbito de la participación de la infancia en los servicios y equipamientos municipales.

Any del document:
2018

Elaborat per la VIII Convocatòria de Reconeixement de Ciutats Amigues de la Infància a UNICEF Comitè Español amb el compendi de diferents informes municipals de diagnosi de la infància de la ciutat, en mayo de 2018

Any del document:
2018

Transcorregut dos anys de desplegament del Pla per a la Infància 2013-2016 es presenta l’Informe de seguiment del Pla corresponent a l’any 2015. Aquest és el tercer informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que dona informació del grau de desplegament del mateix. L’objectiu de l’Informe és exposar l’estat de situació l’any 2015 dels diferents objectius i accions que contempla el Pla, estructurats per cada una de les 4 línies estratègiques de què es composa.

Any del document:
2015

Aquesta fitxa elaborada pel PRISMA - Observatori de la joventut, sintetitza els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys del Districte de Ciutat Vella. L'anàlisi es basa, sobretot, en les dades recollides al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

Any del document:
2019

Aquesta fitxa elaborada pel PRISMA - Observatori de la joventut, sintetitza els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys del Districte de Eixample. L'anàlisi es basa, sobretot, en les dades recollides al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

Any del document:
2019

Aquesta fitxa elaborada pel PRISMA - Observatori de la joventut, sintetitza els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys del Districte de Gràcia. L'anàlisi es basa, sobretot, en les dades recollides al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

Any del document:
2019

Aquesta fitxa elaborada pel PRISMA - Observatori de la joventut, sintetitza els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys del Districte de Les Corts. L'anàlisi es basa, sobretot, en les dades recollides al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

Any del document:
2019

Aquesta fitxa elaborada pel PRISMA - Observatori de la joventut, sintetitza els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys del Districte de Nou Barris. L'anàlisi es basa, sobretot, en les dades recollides al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

Any del document:
2019

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat