Documents temàtics

Document que recull els 6 criteris per a un bon pati, naturalitzat, coeducatiu i comunitari elaborat per l’Institut Infància i Adolescència per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona en el marc del Pla per la transformació de patis, a partir d’una recerca documental i revisió bibliogràfica d’iniciatives internacionals i s’han acordat en el marc d’una comissió transversal amb l’Ajuntament i el Consorci d’Educació de Barcelona, abans de ser contrastats amb una vintena de persones i entitats expertes del món educatiu, l’arquitectura, el joc, el verd, l’esport, l’accessibilitat, la perspectiva de gènere, l’acció comunitària i la salut, entre d’altres.

Any del document:
2021

Resultats de les respostes sobre victimització sexual en la infància (0-17) contingudes a l’Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020

Any del document:
2021

Avançament de resultats dels impactes de la covid-19 en la infància analitzats per les recerques socials impulsades amb caràcter d’urgència durant el 2020 i resseguides per l'Institut Infància i Adolescència. A novembre de 2020 16 de les 28 recerques identificades ja han publicat els seus resultats. L'informe és un avançament d'aquests resultats publicats i també inclou un repàs de les actuacions impulsades pel govern de la ciutat.

Any del document:
2020

Resum executiu de l'informe d'avançament de resultats dels impactes de la covid-19 en la infància analitzats per les recerques socials impulsades amb caràcter d’urgència durant el 2020 i resseguides per l'Institut Infància i Adolescència. A novembre de 2020 16 de les 28 recerques identificades ja han publicat els seus resultats. L'informe és un avançament d'aquests resultats publicats i també inclou un repàs de les actuacions impulsades pel govern de la ciutat.   

Any del document:
2020

Document complert del GT Igualtat d'Oportunitats en la Infància del CMBS 2020

Any del document:
2020

Una diagnosi detallada sobre les condicions de vida dels nens, nenes i adolescents a la ciutat. Amb dades recollides a partir de 150 indicadors, de 28 fonts de dades diferents  i gràcies a la col·laboració de 14 serveis municipals i institucions públiques que, amb caràcter anual,  proveeixen les dades. En l’edició 2019, l’informe inclou un focus especial amb mirada de gènere i desigualtats territorials.

Any del document:
2020

Resum executiu de l’informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2019, que fa una diagnosi detallada sobre les condicions de vida dels nens, nenes i adolescents a la ciutat a partir de 150 indicadors. En l’edició 2019, l’informe inclou un focus especial amb mirada de gènere i desigualtats territorials.

Any del document:
2020

Estudi per conèixer l'impacte dels efectes econòmics i socials de la pandèmia sobre el conjunt de la població de Barcelona i, en particular, sobre els infants i adolescents de la ciutat. ​​​​​​

Any del document:
2020

L’informe que fa una avaluació qualitativa de l’ajut d’urgència social per a famílies amb infants de 0 a 16 anys, conegut com a Fons 0-16, concedit per l’Ajuntament de Barcelona entre els anys 2016 i 2019.

Any del document:
2020

Resum executiu de l’informe que posa el focus en les 20 troballes de coneixement generades a partir d’aquesta avaluació i també en les 14 consideracions sobre la pobresa infantil i les 5 propostes per a un major compromís amb la infància i l’adolescència.

Any del document:
2020

L’informe "Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2018" s'elabora amb les últimes dades disponibles a nivell de ciutat i a partir d’un sistema integral d’indicadors d’infància i adolescència, elaborat de manera col·laborativa amb diversos serveis i institucions públiques en el marc del nou Observatori 0-17 BCN. L’objectiu és optimitzar dades d’enquestes i de registres ja existents, i posar-les a disposició per tal que puguin orientar millor les polítiques públiques que afecten la infància i l’adolescència. 

Any del document:
2019

Recerca aplicada per millorar l'estil de vida de les famílies i crear hàbits saludables pels infants. 

Any del document:
2019

Aquest informe elaborat pel PRISMA – Observatori de la joventut, pretén descriure l’estat de l’associacionisme educatiu de base comunitària a la ciutat d’acord amb l’acció número 13 de la Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme educatiu de base comunitària a la ciutat.

Any del document:
2019

Presentació general del projecte Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona”. En aquesta presentació no només s’expliquen els objectius, les característiques i les fases en què s’ha desenvolupat el programa, sinó que també funciona com a resum executiu de l’informe final. En ella, s’hi destaquen les principals troballes que han emergit de la recerca quantitativa i qualitativa i inclou les principals dades sobre el benestar subjectiu de la infància a la ciutat.

Any del document:
2019

Presentació general en castellà del projecte Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona”. En aquesta presentació no només s’expliquen els objectius, les característiques i les fases en què s’ha desenvolupat el programa, sinó que també funciona com a resum executiu de l’informe final. En ella, s’hi destaquen les principals troballes que han emergit de la recerca quantitativa i qualitativa i inclou les principals dades sobre el benestar subjectiu de la infància a la ciutat.

Any del document:
2019

Aquesta fitxa elaborada pel PRISMA - Observatori de la joventut, sintetitza els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys del Districte de Ciutat Vella. L'anàlisi es basa, sobretot, en les dades recollides al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

Any del document:
2019

Presentació general en anglès  del projecte Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona”. En aquesta presentació no només s’expliquen els objectius, les característiques i les fases en què s’ha desenvolupat el programa, sinó que també funciona com a resum executiu de l’informe final. En ella, s’hi destaquen les principals troballes que han emergit de la recerca quantitativa i qualitativa i inclou les principals dades sobre el benestar subjectiu de la infància a la ciutat.

Any del document:
2019

Aquesta fitxa elaborada pel PRISMA - Observatori de la joventut, sintetitza els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys del Districte de Eixample. L'anàlisi es basa, sobretot, en les dades recollides al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

Any del document:
2019

Informe que presenta una radiografia àmplia de la situació de l’educació de la infància i l‘adolescència de la ciutat de Barcelona, captant d’una manera integral totes les dimensions de l’educació dels infants i adolescents, tant en l’escolarització com als espais educatius fora del sistema formatiu. 

Any del document:
2019

Aquesta fitxa elaborada pel PRISMA - Observatori de la joventut, sintetitza els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys del Districte deSants-Monjtuïc. L'anàlisi es basa, sobretot, en les dades recollides al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

Any del document:
2019

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat