Documents temàtics

Informe elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona per encàrrec de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. L’informe fa una radiografia sobre la infància i adolescència de la ciutat, una primera aproximació en xifres, a partir de les dades actuals disponibles en aquell moment. Es tracta del primer document que s’elabora en el marc de l’Observatori 0-17 BCN.

Any del document:
2017

L’informe "Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2018" s'elabora amb les últimes dades disponibles a nivell de ciutat i a partir d’un sistema integral d’indicadors d’infància i adolescència, elaborat de manera col·laborativa amb diversos serveis i institucions públiques en el marc del nou Observatori 0-17 BCN. L’objectiu és optimitzar dades d’enquestes i de registres ja existents, i posar-les a disposició per tal que puguin orientar millor les polítiques públiques que afecten la infància i l’adolescència. 

Any del document:
2019

Una diagnosi detallada sobre les condicions de vida dels nens, nenes i adolescents a la ciutat. Amb dades recollides a partir de 150 indicadors, de 28 fonts de dades diferents  i gràcies a la col·laboració de 14 serveis municipals i institucions públiques que, amb caràcter anual,  proveeixen les dades. En l’edició 2019, l’informe inclou un focus especial amb mirada de gènere i desigualtats territorials.

Any del document:
2020

Resum executiu de l’informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2019, que fa una diagnosi detallada sobre les condicions de vida dels nens, nenes i adolescents a la ciutat a partir de 150 indicadors. En l’edició 2019, l’informe inclou un focus especial amb mirada de gènere i desigualtats territorials.

Any del document:
2020

Estudi diagnòstic per revisar el Pla d’equipaments juvenils de Barcelona i recollir les conclusions del balanç del Pla d’equipaments juvenils de Barcelona en el període 2008-2013.

Any del document:
2014

Estudi diagnòstic per revisar el Pla d’equipaments juvenils de Barcelona i recollir les conclusions del balanç del Pla d’equipaments juvenils de Barcelona en el període 2008-2013.

Any del document:
2014

Estudi diagnòstic sobre l'associació entre les característiques de l'entorn urbà (físic i social) i el consum d'alcohol en adolesncents.

Any del document:
2016

Estudi diagnòstic per ampliar el coneixement sobre les condicions de vida, els hàbits i valors de la gent jove barcelonina compresa entre els 15 i els 34 anys per elaborar el Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil i de Qualitat 2016-2020.

Any del document:
2018

Document prepared by technicians and techniques of the Motor Group for the participation of children and adolescents, led by the Department for the Promotion of Children, which was created in 2017 with the aim of advancing in the field of children's participation in services and municipal equipment.

Any del document:
2018

Estudi diagnòstic per aportar coneixement sobre les condicions de vida, els hàbits i valors de la gent jove barcelonina compresa entre els 15 i els 34 anys.

Any del document:
2015

L’estudi aprofundeix sobre les característiques vitals dels infants i integra les dades d'altres territoris com Catalunya i Espanya, relatius a diferents àmbits de la família, l'educació i els estils de vida, el temps lliure, l'oci i la infància en risc.

Any del document:
2010

L'estudi que es presenta dimensiona i caracteritza la pobresa infantil a la ciutat de Barcelona, posant especial èmfasi en els efectes que ha desencadenat la crisi econòmica sobre els infants. L'Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població (ECVHP).

Any del document:
2013

Estudi diagnòstic sobre la recollida de propostes en relació a l’espai públic en relació a la població jove tan des dels propis joves com els professionals de referència.

Any del document:
2016

Estudi diagnòstic sobre la recollida de propostes en relació a l’espai públic en relació a la població jove tan des dels propis joves com els professionals de referència.

Any del document:
2016

Informe elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, per encàrrec de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, sobre una observació etnogràfica a quatre àrees de joc de la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de fer una aproximació a la valoració i els usos que en fan les famílies.

Any del document:
2018

Avaluacions sobre l'efectivitat d'una intervenció preventiva del sobrepes i l'obesitat per millorar la nutrició, augmentar l'activitat física, modular els hàbits sedentaris i augmentar el número d'hores de son entre escolars de 3-5 anys d'edat. 

Any del document:
2017

Presentació general en castellà del projecte Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona”. En aquesta presentació no només s’expliquen els objectius, les característiques i les fases en què s’ha desenvolupat el programa, sinó que també funciona com a resum executiu de l’informe final. En ella, s’hi destaquen les principals troballes que han emergit de la recerca quantitativa i qualitativa i inclou les principals dades sobre el benestar subjectiu de la infància a la ciutat.

Any del document:
2019

El Tercer Informe del CIIMU s'ha centrat en aportar noves evidències, entrevistant a pares i mares, professors i professores, nens, nenes i adolescents, i professionals de la intervenció social, sempre amb l'objectiu ètic de poder col·laborar en la formulació de polítiques socials compromeses a millorar el benestar material i relacional en la vida quotidiana de tota la ciutadania.

Any del document:
2008

Document elaborat per tècnics i tècniques del Grup motor de participació dels infants i adolescents, liderat pel Departament de Promoció de la Infància, que es va crear el 2017 amb l’objectiu d’avançar en l’àmbit de la participació dels infants en els serveis i equipaments municipals.

Any del document:
2018

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat