Documents temàtics

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base i document base per elaborar altres informes o estudis i mesures de Govern.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per realitzar un canvi de funcionament (Pla de Millora) del SAD (servei d’atenció domiciliaria).

Any del document:
2017

El Programa Làbora és un projecte pel foment de l’ocupació de les persones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball, liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials Creu Roja, ECAS i FEICAT i del teixit empresarial de la ciutat.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per realitzar un canvi de funcionament (Pla de Millora) del SAD (servei d’atenció domiciliaria).

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. 

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. Document base per elaborar altres informes o estudis i mesures de Govern.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per valorar la possibilitat d’implementar una renda municipal d’emergència.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic amb la finalitat de transmetre a l’Ajuntament les recomanacions de les treballadores de les cures a partir de la sistematització de la seva experiència d’organització i negociació amb agents del sector.
 

Any del document:
2017

Breu recull de les principals dades i indicadors assolits pel Programa Làbora al llarg de la seva activitat durant l’any 2017.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per valorar la possibilitat d’implementar una renda municipal d’emergència.

Any del document:
2017

Breve recopilación de los principales datos y indicadores alcanzados por el Programa Làbora a lo largo de su actividad durante el año 2017

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per l’establiment d’una antena del servei que doni cobertura als barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona, prevista pel 2018.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per l’establiment d’una antena del servei que doni cobertura als barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona, prevista pel 2018.

Any del document:
2017

Recerca aplicada col·laborativa per donar solidesa tècnica a la intervenció en població sense llar en base al model Housing First i en el context de Barcelona

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per dissenyar la Renda Municipal d’Emergència a Barcelona per millorar les condicions de vida de les persones.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per identificar els punts prioritaris de millora de l'accessibilitat física i comunicativa de les parades de transport públic. 

Any del document:
2017

Recerca aplicada per conèixer els resultats de la posta en marxa del model Housing First a la ciutat de Barcelona i la seva incidència en el model convencional d’escala per mostrar els efectes que té l’accés a un habitatge estable, combinat amb un suport intensiu o variable, a través d’un equip multidisciplinar, per facilitar la incorporació de la persona a la comunitat.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per identificar els punts prioritaris de millora de l'accessibilitat física i comunicativa de les parades de transport públic. 

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per contribuir a l’actual procés de definició d’un model integral d’espais familiars municipals per a la primera infància de Barcelona.

Any del document:
2017

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2017 del Servei de detecció i reducció de la pobresa energètica i la millora de l’eficiència de les llars de les persones vulnerables. Indicadors i avaluació de l'activitat.

Any del document:
2017

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat