Innovació social

Banc de bones i millors pràctiques

Descripció: 

Els àmbits de l’Àrea de Drets Socials han estat històricament generadors d’exemples de bones pràctiques. Ara es vol donar visibilitat a les bones experiències i també ser marca i un referent en l'àmbit municipal. Les noves realitats socials empenyen a innovar i a millorar els actuals processos de treball per poder garantir la prestació d’uns serveis de qualitat. Així mateix, les noves formes de treball, afavoridores per la participació activa del personal en la generació de coneixement, obliguen a pensar noves fórmules que reverteixen en el conjunt de l’organització.

Les "bones pràctiques socials" recullen i difonen pràctiques tant de gestió interna com de prestació de serveis, ja siguin pròpies o en participació amb el tercer sector o d’altres administracions. Es busquen accions útils, rellevants i significatives (experiències, projectes, activitats, actuacions, etc.) que han obtingut bons resultats en un determinat context i que s’espera que, en contextos semblants, puguin ser transferides.

Problema al qual dona solució: 

La dificultat de donar visibilitat i compartir els sabers i l’expertesa generats pel personal professional de diferents àmbits de competència de l’Àrea de Drets Socials.

Objectius: 

Es pretén potenciar la participació activa del personal i, alhora, fer circular el coneixement de l’organització promovent la difusió i l’intercanvi d’experiències provades, validades, que funcionen i ajuden a resoldre dificultats d’una manera més eficaç i eficient. És una manera de reconèixer la tasca desenvolupada pels diferents professionals, d’acumular experiència i capitalitzar coneixement.

Els objectius més concrets són:

 • Identificar bones pràctiques de l’Àrea de Drets Socials.
 • Visibilitzar i difondre-les mitjançant l’espai web de l’Àrea de Drets i la presentació a fòrums professionals.
 • Reconèixer i destacar l’expertesa dels personal professional.
 • Generar processos d’aprenentatge com a motor de la innovació.
 • Promoure el foment de la qualitat en la cultura corporativa i la millora contínua.
 • Generar models d’abordatge que puguin ser transferibles.
 • Promoure espais d’aprenentatge i d’intercanvi de bones pràctiques, obrint-les a altres municipis fora de Barcelona.
 • Afavorir relacions de col·laboració i la connexió amb altres xarxes de coneixement més enllà de la pròpia organització.

Els impactes són:

 • 54 bones pràctiques identificades.
 • 5 jornades de reconeixement: 850 assistents.
 • 4 espais d’intercanvi de bones pràctiques: 250 assistents.
 • Presència en congressos: Laboratori Serveis Socials de l’IGOP (any 2015); Equip Desenvolupament Organitzacional de la UAB (any 2016) i Red Espanyola de Polítiques Socials (any 2018).
 • Publicació d’un article a la revista Barcelona Societat (2016).
 • Web Drets Socials i web Banc de Bones Pràctiques de la Fundació Pi i Sunyer i la Federació de Municipis de Catalunya.
Accions principals: 
 • Identificació, selecció, valoració, devolució, divulgació i reconeixement de la bona pràctica.
 • Promoció d’espais d’intercanvi i aprenentatge col·lectiu entre les bones pràctiques identificades amb l’obertura a la participació d’altres experiències de fora de Barcelona. És un espai de de creixement professional que repercuteix directament en la millora de la pràctica i la innovació.
 • Promoció de les pràctiques identificades per reforçar la seva presència en espais de generació i comunicació de coneixement externs a l’Ajuntament.
Actors claus: 
 • Departament de Planificació i Processos (coordinació del projecte).
 • Comissió de Valoració de les Bones Pràctiques formada per personal de diferents organismes de l’Àrea: Institut Municipal de Serveis Socials, Agència de Salut Pública de Barcelona, Institut Municipal d’Educació, Gerència d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Departament de Promoció dels Drets de les Dones i LGTBI (Drets de Ciutadania, Cultura, Participació, i Transparència).
Calendari: 

Data d'inici: 2013 (gener).

Data d'acabament: en curs.

Pressupost: 

Dades corresponents a 2018:

 • Píndola formativa membres de la Comissió: 200 €
 • Suport metodològic extern: 20.798,12 €
 • Productes de divulgació (material gràfic: vídeo de la pràctica i butlletí de la Jornada de Reconeixement): 8.034,40 €
 • Espai d’intercanvi de bones pràctiques: 956 €
Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat