Calendari

  • Fins el 6 de juny de 2019: Publicació de la llista de membres del jurat.

 

  • Fins l'11 de juny: Adreça habilitada per a adreçar les consultes sobre les bases i/o paràmetres del concurs: contractació_ecologia_urbana@bcn.cat. Es respondran com a màxim fins el dia 26 de juny de 2019. Totes les consultes i respostes es publicaran al perfil del contractant i en aquest mateix espai.

 

  • 11 de juny: Jornada Informativa per fer els aclariments oportuns a tots els interessats. La sessió tindrà lloc a les 17.30 h., a la Sala Nova de Sant Medir (carrer de la Constitució, 17)

 

  • Fins el dia 27 de juny de 2019: Publicació d'informació addicional sobre el concurs, al perfil del contractant i en aquest mateix espai.

 

  • Fins el 2 de setembre de 2019, a les 14.00h.: Presentació dels projectes al Registre d’Ecologia Urbana, situat a l’Avinguda Diagonal, núm. 230, 2a planta, 08018, Barcelona.

 

 

Més informació: