• Inici
  • / Concurs de projectes per a l’ordenació de l’àmbit situat al barri de la Bordeta entre els carrers Corral, Moianès, Gran Via de les Corts Catalanes i el límit amb el PAU 2 de Can Batlló-Magòria

Concurs de projectes per a l’ordenació de l’àmbit situat al barri de la Bordeta entre els carrers Corral, Moianès, Gran Via de les Corts Catalanes i el límit amb el PAU 2 de Can Batlló-Magòria

Durant el segon semestre de 2019, l’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa un concurs de projectes per tal d’atreure les millors propostes d’ordenació dels equipaments i dels espais lliures en l’àmbit del concurs. Aquestes propostes havien de resoldre les necessitats funcionals plantejades pels diferents ens públics que gestionaran els futurs equipaments, i alhora donar resposta a les demandes veïnals.

L’àmbit del concurs està situat al barri de la Bordeta entre els carrers Corral, Moianès, Gran Via de les Corts Catalanes i el límit amb el PAU 2 de Can Batlló-Magòria.

Els treballs seleccionats podran servir de base per iniciar els futurs treballs d’elaboració del “Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana (PEUiMU) per a la regulació del Sector 3 de Magòria”.

En concret, amb aquest concurs s'ha buscat obtenir idees i una proposta d’ordenació que respongui als següents objectius:

  • Que respecti els paràmetres de m2 de sòl i sostre establerts pel planejament actualment vigent (la Modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit de Can Batlló – Magòria, aprovada definitivament el 28/07/2017 i publicada al DOGC el 13/10/2017) i concretats en el punt 4.1 del plec de condicions tècniques.
  • Que en el seu conjunt faciliti la gestió pública de tots els usos prevists en l’àmbit i alhora maximitzi el gaudi dels usuaris finals de les instal·lacions i espais lliures.
  • Que en el seu conjunt tingui un encaix coherent i harmònic amb l’entorn urbà en el que es situa i aporti millores a la connectivitat de vianants, sobre tot facilitant els fluxos entre el carrer Corral i la Gran Via de les Corts Catalanes.
  • Que ordeni el conjunt de sòl i sostre dels edificis  destinats a ús d’equipament  sociosanitari i esportiu, així com el destinat a habitatge dotacional tenint en consideració els criteris establerts en el detall del Plec Tècnic.
  • Que ordeni la disposició del sòl destinat a espais verds tenint en consideració els criteris establerts en el detall del Plec Tècnic.

 

La superfície total de l’àmbit a desenvolupar és de 20.948 m2 de sòl i 33.200 m2 de sostre:

  • Superfície verda - 5.637 m2 (mínim)
  • Equipament esportiu -11.152 m2
  • Equipament sociosanitari - 2.560 m2 (sòl) - 19.200 m2 sostre
  • Habitatges dotacionals -1.869 m2 (sòl) -14.000 m2 sostre

 

 

 

Proposta guanyadora: "Campus Magòria. Connecta-4"

La proposta guanyadora ha estat desenvolupada pels arquitectes Anna Gutiérrez Merín i Álvaro Cuéllar Jaramillo (Under Project Lab),  conjuntament amb Elisenda Fontova Guri i Enric Escriba Nadal (Societat Orgànica).

Resolució del Jurat

L'acte públic de resolució del jurat va tenir lloc el dimecres 27 de novembre de 2019 a la Seu d'Ecologia Urban de l'Ajuntament de Barcelona.

Composició del Jurat

En la composició del Jurat es va buscar l'equilibri entre els representants veïnals, tècnics municipals i tècnics independents.

Calendari

Un cop resolt el concurs les següents passes seran la redacció i aprovació del Pla de Millora Urbana que ordenarà l'àmbit, així com la concreció dels projectes dels equipaments i els espais públics.

Documentació

Amb l'objectiu de facilitar el treball en les propostes, es va posar a disposició dels equips participants diversos materials.

Sessió informativa, 11 de juny, 17:30 h.

Dimarts 11 de juny va tenir lloc la sessió informativa del concurs, a la Sala nova de Sant Medir (carrer de la Constitució, 17).