• Inici
  • / Control ètic de coloms a Barcelona

Control ètic de coloms a Barcelona

Quan la densitat de coloms en una ciutat supera el nombre considerat tolerable (d’una mitjana de 300-400 coloms/km2, encara que pot variar segons les característiques de la ciutat), es fa necessari establir mesures per controlar-ne la població.

La superpoblació de coloms, com és el cas de la ciutat de Barcelona, segons els últims censos, amb uns 85.000 exemplars a l’àrea urbana, pot arribar a ser un problema de salut pública, ja que algunes aus poden patir malalties o ser portadores d’agents patògens que es transmeten a les persones (zoonosi).

Així mateix, els coloms degraden el patrimoni arquitectònic, el mobiliari urbà i la vegetació. També ocasionen problemes als llocs d’emmagatzemament de gra i als jardins (detecten les llavors acabades de plantar i se les mengen). En algunes zones, quan els cultius són molt a prop de les ciutats, poden crear problemes a l’agricultura, ja que algunes aus es desplacen a aquests llocs per alimentar-se.

A les zones més afectades per la presència de coloms es produeix, en el seu entorn, una habituació dels ciutadans envers aquesta situació, que condueix a una disminució de la percepció del risc i del nombre d’incidències comunicades a les autoritats i dificulta quantificar la presència i l’impacte real de les aus en aquestes àrees.

Hem de tenir en compte que els coloms, quan el seu control és correcte (població adequada, ubicació idònia i estat de salut bo) constitueixen un valor afegit a la bellesa de qualsevol ciutat. Els seus vols i amanyacs adornen les places i els jardins i són motiu de distracció per a la canalla i d’assossec per a les persones grans.

Els coloms, com els gossos i els gats, no han envaït les ciutats, hem estat els seus habitants els qui, en un moment o un altre, hem propiciat que visquin entre nosaltres.

El colom

El colom roquer (Columba livia) és l'avantpassat silvestre del colom semidomèstic (Columba livia var. domestica).

Control ètic de coloms urbans mitjançant la utilització de nicarbazina

L’Ajuntament de Barcelona, a través del Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS), pretén donar resposta al problema de la gestió dels coloms a l’àrea urbana de Barcelona mitjançant el subministrament de grans de blat de moro amb nicarbazina per controlar-ne la reproducció a l’àrea urbana.

El producte: la nicarbazina

La nicarbazina per controlar la població de coloms urbans es comercialitza juntament amb grans de blat de moro i està recoberta amb una silicona alimentària perquè romangui sobre el blat de moro encara que es manipuli o s’humitegi.

Què puc fer com a part de la ciutadania?

Els estudis que s'han dut a terme conclouen que la disponibilitat d’aliment és el factor que explica més bé la presència de coloms en un lloc determinat i, en concret, la figura de l’alimentador és la que provoca aquest fet.

Preguntes freqüents

Document de treball elaborat pel Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS) de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.