Comencen les transformacions als entorns de 73 escoles més

09/12/2022 - 11:21 h

Comencen les obres en 73 centres educatius de la ciutat per millorar-hi l’entorn i allunyar els alumnes del trànsit, la contaminació, els accidents i el soroll.

El 2023, 86.000 alumnes se’n beneficiaran

Durant el primer trimestre del 2023 es milloraran les pacificacions de 36 escoles on ja s’ha actuat. I durant l’estiu es faran obres en 17 escoles més. En total, 217 escoles estaran protegides el 2023, un terç de les escoles de la ciutat. Totes aquestes escoles es poden consultar en aquest mapa.

Espais segurs, saludables i plens de vida

Des del 2020 “Protegim les escoles” ha augmentat en 35.000 metres quadrats, que s’han convertit en una extensió de les escoles. Segons l’Agència de Salut Pública de Barcelona, als nous espais s’hi ha reduït significativament la contaminació (tant de NO₂ com de PM₁₀) i hi ha augmentat la interacció entre les famílies i el joc espontani dels infants. En aquest temps, la ciutadania ha recuperat 30 xamfrans, s’han pacificat 32 carrers i s’han dut a terme 68 ampliacions de voreres. S’han eliminat 16 carrils de circulació.