El Poliesportiu Camp del Ferro rep el certificat Leed Gold

22/01/2021 - 09:00 h

El títol premia les construccions que mantenen un compromís amb la sostenibilitat, mitjançant l’eficiència energètica i el baix impacte ambiental. Leed és l'acrònim en anglès de Lideratge en Energia i Disseny Ambiental, és el reconeixement que es dóna, des de l’US Green Building Council, a aquells edificis que s’adapten al disseny sostenible i a l’eficiència energètica. En el cas del Camp del Ferro, s'ha rebut en la categoria més alta, Leed Gold.

Edifici passiu

El disseny i la construcció del nou complex esportiu del barri de La Sagrera es va realitzar seguint els criteris de l’arquitectura passiva, que té en compte les condicions climàtiques de l’emplaçament amb l’objectiu d’aconseguir la màxima eficiència energètica.

Gràcies a l’orientació de l’edifici s’aprofita al màxim la llum natural i la radiació solar. També es va soterrar part de l’equipament, tant per reduir l’impacte visual en l’entorn com per millorar l’aïllament tèrmic. De fet, gràcies a aquestes mesures i a la protecció solar de doble pell de la façana es treballava per què la demanda energètica es redueixi un 30’5%.

Mesures d’estalvi i i ús racional de l’energia

Per evitar el malbaratament energètic, l’entitat gestora de l’equipament compta amb una persona responsable d’eficiència energètica, que vetlla, entre d’altres, per tal que el funcionament de les instal·lacions consumidores d’energia, principalment la calefacció i els sistemes d’enllumenat, s’adeqüin i ajustin a l’ús i horaris reals de l’edifici.

Gràcies a la seva tasca s’evita, per exemple, la il·luminació d’espais desocupats o fora de l’horari de les activitats; i s’optimitzaran les enceses i apagades del sistema de calefacció segons les necessitats reals de les activitats, garantint sempre el confort de les persones usuàries de l’equipament.

Generació local d’energia

Cada vegada és més habitual que els equipaments públics disposin d’instal·lacions de generació d’energia renovable. El Poliesportiu Camp del Ferro va anar un pas més enllà amb la incorporació de dues instal·lacions que cobreixen una part molt important de la demanda energètica

  • Gràcies a una instal·lació solar tèrmica amb una superfície de captació de 117 m2, es pot arribar a cobrir el 70% de la demanda d’aigua calenta sanitària del poliesportiu.
  • La instal·lació fotovoltaica, amb una potència pic instal·lada de 50,56 kWp, genera part de l’electricitat que necessita l’equipament per funcionar i que autoconsumeix el propi edifici, amb l’objectiu de reduirconsiderablement el consum d’energia de la xarxa.
Altres mesures d’eficiència energètica
  • Contractació d’energia verda
    L’energia generada pel propi edifici no és suficient per a cobrir tota la seva demanda elèctrica. Per aquest motiu, la resta d’electricitat necessària s’obté de Barcelona Energia, l’operador elèctric metropolità, que assegura que el 100% de l’energia que subministra és d’origen renovable garantit.
  • Acompanyament energètic
    L’Agència d’Energia de Barcelona i el Districte de Sant Andreu proporciona un acompanyament que garanteix el funcionament òptim des del punt de vista energètic del complex esportiu. També supervisaren i avaluen el compliment dels objectius de consum i producció energètica anual.
Altres mesures mediambientals

Al Poliesportiu Camp del Ferro també s’implementen mesures ambientals en diversos àmbits com l’estalvi d’aigua, la recollida selectiva de residus i la seva reducció al mínim, que garanteix, per exemple, que tots els materials utilitzats per a esdeveniments siguin reutilitzables.

També es promou la mobilitat sostenible amb la incorporació d’aparcaments interiors per a bicicletes, tant per a treballadors i treballadores, com per a persones usuàries i visitants.