La recollida de la fracció orgànica a Sant Andreu de Palomar augmenta un 65%

11/06/2021 - 11:52 h

La recollida selectiva arriba ja al 70% i la participació al nou sistema de recollida de residus augmenta fins al 79% de les 5.475 llars on s’aplica en aquesta primera fase

La implantació del Porta a Porta a Sant Andreu de Palomar, consolida el salt quantitatiu de recollida selectiva després de dues setmanes de servei. La recollida de fracció orgànica ha passat de les 14,4 tones a la setmana a 23,8 tones, el que vol dir un augment del 65%.

A més, la recollida selectiva ha augmentat durant la segona setmana de servei fins al 70% i la participació en el nou model creix fins al 79% respecte a les 5.475 llars de la primera fase, un percentatge molt elevat en models similars implantats a Catalunya anteriorment, en zones amb servei porta a porta envoltades de barris colindants amb sistema convencional de contenidors.

Atenció a la ciutadania

Es mantenen actius tots els serveis d’informació i acompanyament als usuaris del servei, tant els telemàtics, telèfon i correu electrònic, com l’Oficina del Porta a Porta situada a l’Espai Bota de la Fabra i Coats. Durant les dues primeres setmanes de servei s’han fet un total de 909 atencions a la ciutadania, que han traslladat consultes i suggeriments.

La interacció amb els usuaris i usuàries i el treball que s’està realitzant en el marc de la comissió de seguiment són eines imprescindibles per ajustar el servei a les necessitats del territori, el porta a porta és un sistema flexible que preveu que durant les primeres setmanes es facin els ajustos necessaris.

Fins ara, ja s’han introduït diversos ajustos al servei per millorar i solucionar les situacions que han anat sorgint els primers dies, sobretot per reforçar la informació cap al veïnat i atendre casuístiques específiques.

  • Reubicació de contenidors de vidre a la zona per optimitzar la recollida d’aquesta fracció que es manté en contenidor al carrer.
  • Incorporació d’informadors i informadores al vehicle itinerant de recollida de tèxtil sanitari per poder donar resposta als dubtes de les persones que en fan ús.
  • Desplegament d’informadors i informadores a les zones amb bústies de fracció orgànica per explicar-ne el funcionament.
  • Equips d’informadors i informadores a les zones on s’han detectat abandonaments de bosses.
  • Inici del servei de recollida a domicili per a persones grans i/o amb mobilitat reduïda, la primera setmana de funcionament s’han adherit a aquest servei un total de 14 unitats familiars.

Pel que fa al servei  de recollida comercial, durant les dues setmanes s’han gestionat un total de 70 peticions de modificació del servei de recollida de les activitats comercials, 41 sol·licituds de canvi de capacitat dels contenidors demanats inicialment i 29 sol·licituds de canvi de la freqüència de recollida d’alguna de les fraccions.

Avançant cap al pagament per generació

El Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025, estableix que al 2025 els municipis han d’haver incorporat un sistema de pagament per ús del servei de recollida de residus i que s’ha d’establir un marc de col·laboració entre l’AMB i els municipis per poder modular la taxa metropolitana del tractament de residus (TMTR) a escala individual, en funció del comportament de la recollida selectiva.

L’objectiu és iniciar un sistema de bonificacions de la taxa de recollida de residus municipal basat en la separació de residus, que en cap cas comportarà sancions. Per poder aplicar de forma correcta aquest sistema de bonificació a les zones on s’hagi desplegat la recollida porta a porta, s’ha introduït un codi en determinades fraccions, en el cas de Sant Andreu en la fracció resta, que és la que cal minimitzar i aïllar, en la fracció orgànica, que és la que es vol potenciar i en la fracció envasos, en la qual el codi es mantindrà uns mesos per poder consolidar el nou sistema de recollida.

Aquest codi que porten les bosses (un tag UHF) no es pot decodificar de forma automàtica. La informació que s’emmagatzema derivada de la lectura és l’aportació de residus, és a dir, el nombre de bosses i la fracció concreta del residu. En cap cas s’analitza el contingut de la bosses, que no s’obren mai per valorar la separació correcta, i que només són semitransparents per facilitar la inspecció visual als operaris i detectar la presència de residus barrejats.

Per assegurar el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, el projecte ha comptat amb l’assessorament i validació de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Barcelona. S’ha fet una avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades seguint la metodologia establerta per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), tot i que en aquesta etapa del projecte no resultava necessària. Altrament, també s’han tingut en compte les resolucions més recents de l’APDCAT sobre aquesta matèria.

Barcelona, per tant, avança per al compliment de la Directiva europea 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell Europeu que marca que al 2025 la recollida selectiva haurà de ser del 55% del total, al 2030 el 60% i al 2035 el 65%.