Recollida 'Porta a Porta' a Sant Andreu de Palomar

Consulta quan es celebrarà la teva sessió informativa virtual: www.moltfandelportaaporta.cat

Sant Andreu de Palomar és un dels barris triat per a les noves implantacions previstes del sistema de recollida porta a porta. Per a aquestes noves implantacions s’han escollit barris amb característiques urbanístiques facilitadores, entitats de barri molt actives, interès per part del districte i a les quals donen servei diverses empreses concessionàries. 

Sant Andreu és de Palomar un barri amb molta presència d’edificis baixos −excepte el carrer Concepció Arenal−, amb zones de plataforma única, amb petit comerç local i que presenta dificultats per a la col·locació de contenidors.

L’àmbit d’actuació a Sant Andreu de Palomar es divideix en dos sectors de recollida homogenis pel que fa al nombre d’habitatges i d'activitats, els quals tenen un calendari de recollida complementari, amb l’objectiu d’optimitzar servei i equips.

 

Implantació del nou servei:

El sistema de recollida porta a porta de Sant Andreu de Palomar s’implantarà mitjançant dues fases durant l’any 2021. La primera serà del 5 d’abril al 24 de maig, i la segona del 6 de setembre al 18 d’octubre.

Model de recollida domèstic:

Deixem només el contenidor de vidre al carrer i busquem solucions personalitzades per als edificis verticals

Dies de recollida per sectors:

Caldrà que els veïns i veïnes treguin els residus entre les 20 i les 22 hores.

Pel que fa al tèxtil sanitari i emergències tindran horari de matí i tarda..

Es farà una prova pilot de recollida de la fracció orgànica en bústies comunitàries (punts d’aportació) amb control d’accés en alguns blocs del barri.

 

Model de recollida comercial:

A diferència del model de recollida domèstic, es recullen porta a porta totes les fraccions excepte el vidre.

 

Els dies de recollida són uniformes en ambdós sectors:

 

Sessions informatives virtuals:

Consulta en aquesta web la data i hora de la teva reunió informativa: www.moltfandelportaaporta.cat

 

Documentació: