Nova guia “Cocreació d’entorns escolars”

14/05/2021 - 14:05 h

Dins del marc del programa “Protegim les escoles” de l’Ajuntament de Barcelona, des del Departament de Barris Educadors, amb la col·laboració de la Direcció d’Estratègia Urbana, s’ha impulsat la realització de la guia “Cocreació d’entorns escolars. Eina per a la participació dels infants i la comunitat educativa en la millora de l’entorn de l’escola”, amb elaboració de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona.

Aquesta guia posa a disposició dels centres educatius diferents dinàmiques i propostes d’activitats per facilitar que es pugui dur a terme, de forma autònoma, un procés participatiu amb el màxim de persones de la comunitat educativa i adaptant el procés a la realitat pròpia del centre. Les activitats que es proposen per promoure aquest procés participatiu són suggeriments i idees que es poden suplir, adaptar i/o complementar amb les activitats que cada centre cregui convenient.

És, per tant, aquesta guia “Cocreació d’entorns escolars” una eina per a la participació dels infants i de la comunitat educativa en la millora de l’entorn de l’escola, en el marc del programa municipal “Protegim les escoles”, que, entre d’altres, té com a objectiu que els entorns escolars de la ciutat siguin llocs segurs i saludables, amb espais d’estada i joc, i també on hi hagi menys contaminació.

Prova pilot, elaboració de la guia i resultat final

Durant el 2020, per encàrrec del Departament de Barris Educadors de l’Ajuntament de Barcelona i en col·laboració estreta, des de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, es va fer una prova pilot a 10 escoles de la ciutat amb l’objectiu de treballar amb les comunitats educatives respectives, professorat, famílies i, especialment, els infants de cada centre i aconseguir la seva implicació en propostes de millora dels seus entorns escolars.

Ara, una vegada finalitzada aquesta prova pilot, sistematitzant el procés, destacant els aspectes més rellevants per a la millora de l’entorn de l’escola i compartint coneixement, es publica aquesta guia “Cocreació d’entorns escolars. Eina per a la participació dels infants i la comunitat educativa en la millora de l’entorn de l’escola”, com a eina de consulta  i també com a eina de treball que pugui ajudar a noves escoles que s’impliquin en el procés i donar veu a la comunitat educativa, especialment als infants, per tal que tingui incidència en el procés de transformació resultant.

Entre d’altres continguts, a la guia es pot consultar informació sobre: el projecte “Protegim les escoles”, com pot participar la comunitat educativa en la millora dels entorns escolars, com promoure la participació dels infants en el disseny de la ciutat,  proposta de cocreació amb infants en el marc d’aquest programa municipal, agents que participen en la cocreació d’aquest projecte municipal i fases del procés de cocreació i sobre les tasques que ha de fer l’escola. A més, aquesta guia, també ofereix materials, dinàmiques i propostes d’activitats adreçades als centres educatius per aconseguir facilitar de manera autònoma un procés participatiu amb el màxim nombre possible de persones implicades de la comunitat educativa (personal docent, no docent, infants i famílies).