Horta amb Gràcia

Entitat gestora: ATRA-ATART UTE

Col·laborador: Aigües de Barcelona

Objectiu del projecte: Crear un espai de formació i inserció comunitària, un espai d’horticultura i relació entre les persones amb trastorn mental greu i la comunitat, sempre en contacte amb un ambient natural i saludable.