• Inici
  • / Cessió d'espais municipals d'ús comunitari pel foment del verd i la biodiversitat

Cessió d'espais municipals d'ús comunitari pel foment del verd i la biodiversitat

L’Ajuntament de Barcelona impulsa l’increment del verd urbà i la implicació ciutadana en la millora i cura de les àrees verdes urbanes a través del Pla Natura Barcelona 2021-2030 i de la Mesura de Govern per a l’increment i millora de la infraestructura verda de la ciutat de Barcelona.

Així mateix, l’Ajuntament de Barcelona impulsa el Programa Patrimoni ciutadà d’ús i gestió comunitària amb el qual vol donar suport, impulsar i consolidar l’ús i la gestió comunitària de béns públics municipals, a través d’un marc institucional i normatiu que permeti reconèixer i promoure experiències ciutadanes d’ús comunitari d’allò públic.

Barcelona té la voluntat ferma d’incrementar la seva estructura verda com a garantia de millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

En aquest sentit, impulsa el projecte Mans al Verd per a l’activació de parcel·les verdes de la ciutat de Barcelona en terrenys de titularitat municipal.

Les línies d’actuació en la cessió d'espais municipals d'ús comunitari pel foment del verd i la biodiversitat són:

  • Una primera consistent a oferir a entitats sense afany de lucre terrenys municipals en desús per tal d’implantar-hi un hort o un jardí de caràcter comunitari i autogestionat per l’entitat titular, i potenciar la realització en aquests terrenys d’activitats relacionades amb el verd, la biodiversitat i la cura de la natura.
  • La segona línia d’actuació consisteix a oferir a entitats sense afany de lucre terrenys municipals en desús per tal de crear-hi reserves per la biodiversitat, amb la finalitat de preservar la biodiversitat existent i on es vol que es realitzin activitats d’estudi i conservació d’aquesta biodiversitat.

Per tal d’articular el procediment d’adjudicació dels terrenys citats, en un procés amb pública concurrència, es van aprovar les “Bases reguladores del procediment d’atorgament de drets d’ús privatiu de terrenys municipals inclosos en el projecte Mans al verd” que resultaran d’aplicació a tots els processos d’adjudicació de terrenys inclosos en el projecte Mans al Verd i, en concret, destinats a les dues línies d’actuació mencionades.

A l'apartat "Nova cessió d'espais municipals" trobareu la informació sobre l’actual concurrència pública per a la cessió d’espais..

Agricultura urbana
Nova cessió d'espais municipals

L'Ajuntament de Barcelona ha tret a concurs públic l'adjudicació de set solars situats en diferents districtes de la ciutat per a ús comunitari pel foment del verd i la biodiversitat. Informeu-vos-en aquí.

Espais en actiu

Consulteu el llistat d'espais Mans al Verd en actiu

Cercar per mapa

Mapa dels espais en actiu del pla de cessió d'espais municipals per a ús comuniitari pel foment del verd i la biodiversitat.