Pla de reducció de la contaminació acústica i Mapes de dades ambientals

La Unió Europea estableix una directiva, 2002/49/CE, sobre Avaluació i gestió del soroll ambiental, amb l’objecte de concretar una política comunitària comuna en la lluita contra el soroll. 

Un dels preceptes, referendat al Real Decret 1513/ 2005, és l’obligació que totes les ciutats de més de 250 mil habitants realitzin el Mapa Estratègic de Soroll, que cal actualitzar de forma periòdica. La informació recollida es lliura a la Unió Europea i es posa a disposició de la ciutadania a través dels mapes de dades ambientals. 

 

 

Més informació:

Mapes de dades ambientals