A la Guàrdia Urbana de Barcelona oferim la possibilitat de treballar per a la ciutat i a prop de les persones:

 • Facilitant el desenvolupament normal del trànsit i millorant-ne la seguretat i la fluïdesa.
 • Ajudant les persones implicades en un accident de trànsit i fomentant l'educació viària per aconseguir comportaments més respectuosos.
 • Garantint el compliment de les ordenances i els reglaments per ajudar a tenir una ciutat més cívica tant a l'espai públic com als habitatges i als locals.
 • Evitant que es cometin faltes o delictes i ajudant a obtenir i a protegir les proves del delicte.
 • Protegint col·lectius específics en situació de necessitat i ajudant els ciutadans que ho necessitin.

Qui s'hi pot presentar?

El sistema de selecció dels agents de la Guàrdia Urbana és d’oposició lliure. Els aspirants hauran de reunir, entre d’altres, els requisits següents l’últim dia de presentació de sol·licituds:

 • Nacionalitat espanyola.
 • Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària (o equivalent) o superior.
 • Tenir una alçada mínima d'1,60 metres les dones i d'1,70 metres els homes.
 • Tenir el permís de conduir vehicles de la classe B.
 • Tenir els permisos de conduir vehicles de les classes A2. La presentació del permís A2 podrà ajornar-se improrrogablement fins al darrer dia del curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya.

Fases i proves

Fase d'oposició

 • Primera prova: prova cultural
 • Segona prova: tests aptitudinals
 • Tercera prova: prova de català. Nivell B2 (antic B)
 • Quarta prova: prova d’aptitud física
 • Cinquena prova: proves de personalitat i de competències
 • Sisena prova: proves mèdiques

Fase de pràctiques

Període de pràctiques de 12 mesos de durada, a les unitats operatives de la Guàrdia Urbana.

Consulta aquí tots els requisits i condicions de participació de la darrera convocatòria.