Balanç de la Junta Local de Seguretat de Barcelona del primer semestre de l’any

16/07/2021 - 14:47 h

Barcelona ha registrat durant el primer semestre del 2021 una reducció del 44,4% dels fets delictius en comparació amb el mateix període de l’any 2019.

La Ciutat Comtal és la regió policial de Catalunya que experimenta un decrement més notable en les infraccions penals, amb una reducció del 44,4% dels fets delictius. La reducció en l’àmbit de Catalunya el primer semestre és del 23,8%.

Aquest matí s’ha celebrat la Junta Local de Seguretat de Barcelona, presidida per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i pel conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i hi han assistit representants dels cossos policials, de la Judicatura i de la Fiscalia per analitzar els indicadors principals de seguretat de la ciutat.

Barcelona ha registrat durant el primer semestre de l’any 2021 una reducció del 44,4% dels fets delictius (63.163) en comparació amb el mateix període de l’any 2019. Aquest descens delinqüencial s’acompanya d’una baixada del 23,3% de les detencions (8.670) i del 23,7 % de les persones investigades (18.793). Les dades delinqüencials es comparen amb les de l’any 2019 perquè hi ha més similituds quant al nivell d’activitat, que durant el primer semestre del 2020 va ser diferent.

La resolució de fets delictius ha augmentat en un 6,2%, passant del 21,8% al 28,1%.

Delictes contra les persones

Els delictes contra les persones han experimentat un augment del 6,5%. En aquest sentit, destaquen els delictes de maltractaments en l’àmbit de la llar, amb un increment del 38,4%; les agressions i abusos sexuals, amb una pujada del 22%, i els delictes d’amenaces, amb un increment del 20,7%.

Els fets delinqüencials relacionats amb la violència que pateixen les dones han augmentat un 22,2%, amb un total de 1.327 casos denunciats. El tipus que més ha augmentat és el trencament de condemna, amb un increment del 56,5%.

Durant el primer semestre de l’any, s’han consumat dos homicidis, en els dos casos s’han detingut els autors dels fets.

Per donar resposta a l’increment de casos derivats de la violència masclista, el Departament d’Interior va posar en marxa l’any passat el Pla de millora d’atenció a la víctima, per combatre les violències masclistes amb diferents mesures. Aquest pla preveu que els grups d’atenció a la víctima (GAV) es constitueixin com equips especialistes per atendre les víctimes i les denúncies per violències masclistes.

El nou pla ha suposat l’increment en tretze efectius del GAV de Barcelona i l’establiment d’un número de WhatsApp d’assessorament i informació per a les dones que pateixen violència masclista.

Delictes contra el patrimoni

Les infraccions principals relacionades amb els delictes contra el patrimoni són els furts, que es continuen mantenint molt per sota dels nivells registrats l’any 2019, amb una mitjana diària de 137 fets respecte als 370 furts que es van produir el 2019.

Les mesures per al control de la pandèmia i la reducció del turisme a la ciutat han comportat que els furts se situïn a aquests nivells tan allunyats dels habituals. Aquesta tendència, que es va començar a dibuixar durant l’estat d’alarma, es manté durant aquest primer semestre de l’any.

En concret, durant el primer semestre del 2021 s’han denunciat 24.432 furts, mentre que en el mateix període de l’any 2019 se’n va registrar 67.000, cosa que suposa una reducció del 63,5%. D’aquests furts, els ocorreguts al carrer representen un 49%, els succeïts en establiments comercials un 26% i els que han tingut lloc al transport públic han estat un 18%.

D’altra banda, els robatoris violents i/o amb intimidació al carrer o al transport públic han experimentat aquest primer semestre una disminució del 38%: han passat de 6.529 a 4.045 fets l’any 2021.

En aquests sis primers mesos de l’any, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de
Barcelona han fet un total de 1.276 detencions relacionades amb aquests robatoris violents (681 d’elles in fraganti per robatoris al carrer). Un 19% de les persones detingudes han ingressat a presó o en un centre de menors.

Pel que fa als robatoris amb força, la reducció és d’un 30,1% (de 10.749 fets a 7.510). D’aquests fets, destaca el descens del 63,2% dels robatoris amb força en establiments comercials (739). Els robatoris amb força a l’interior de vehicles baixen un 12,2% (4.665) i en domicilis un 38,3% (1.497).

Lluita contra la multireincidència

La lluita contra la multireincidència, per detectar les persones que reiteradament cometen robatoris violents i furts, es continua potenciant a través del pla d’acció Tremall. El pla Tremall se sustenta en tres pilars: coordinació amb l’àmbit judicial i la Fiscalia, coordinació policial i coordinació amb altres operadors de la seguretat, com vigilants de seguretat privada.

Així mateix, i en el marc del Pla d’estiu, s’intensifiquen els operatius conjunts i coordinats amb la resta de cossos policials per prevenir fets delictius comesos per delinqüents multireincidents. Els dispositius es despleguen a les zones més afectades per la multireincidència i segons els mapes de calor delinqüencials, i es complementen amb la feina que es realitza de manera coordinada amb els vigilants de seguretat privada per detectar l’acció dels lladres.

Durant aquest primer semestre, s’han detectat 134 delinqüents amb una intensa càrrega delinqüencial, 111 dels quals, amb 4.475 antecedents, s’han detingut.

Altres delictes

Els delictes contra l’ordre públic augmenten un 39,1%. Aquest increment està influenciat per la situació actual de pandèmia i l’augment de l’activitat policial en aquest àmbit.

Els delictes contra la salut pública també augmenten, en aquest cas, un 28% (de 527 a 674).

Enquesta de victimització de Barcelona

L’Enquesta de victimització de Barcelona (EVB) es fa amb caràcter anual des de l’any
1984. Es tracta d’un instrument que recull l’opinió dels ciutadans i ciutadanes de la ciutat sobre la seguretat ciutadana en el moment de fer l’entrevista, en aquest últim cas, març i abril del 2021.

L’enquesta assenyala que els barcelonins aproven el nivell de seguretat tant a la ciutat
com al barri, amb unes notes de 5,6 i de 6,2, respectivament. Aquestes xifres són les més altes dels últims tres anys.

Els ciutadans també aproven el servei que donen tant la Guàrdia Urbana com els Mossos d’Esquadra, amb una puntuació de 6,6 i 7, respectivament, i tornant a xifres del 2010.