Ciutat Vella elaborarà un nou pla contra el soroll al districte

30/11/2023 - 14:24 h

Com a mesura prèvia per recollir dades actualitzades, s’instal·laran 8 nous sonòmetres que se sumen als 30 actius i es convocarà la Taula de Soroll del districte.

Com a mesura prèvia per recollir dades actualitzades, s’instal·laran 8 nous sonòmetres que se sumen als 30 actius i es convocarà la Taula de Soroll del districte.

El Districte de Ciutat Vella ha començat a elaborar un pla contra el soroll que recollirà mesures concretes per reduir els nivells acústics, en el marc del treball per a un nou Pla contra la contaminació acústica a la ciutat amb horitzó 2024-2027. Les mesures i actuacions del nou pla comprendran tot el territori del districte, i en especial les zones de concentració d’establiments d’oci nocturn, terrasses i/o restauració.

Per elaborar-ho, es començarà amb la instal·lació de 8 nous sonòmetres, que se sumen als 30 actius al districte i que serviran per recollir mesures i dades actualitzades de manera permanent i amb mesurament en continu, i es convocarà la Taula de Soroll de districte.

Aquesta és una de les línies de treball prioritàries contemplades al Pla d’Actuació del Districte, el PAD, per al 2023-2027, que es troba en elaboració i pendent de ser publicat i que marca com a objectiu de mandat elaborar, aprovar i executar un pla específic d’actuació per tal de reduir els nivells de soroll al districte i a les zones amb major tensió acústica.

Les mesures i actuacions del nou pla que s’ha començat a elaborar es plasmaran en una nova regulació que substituirà els decrets de restricció horària decretats al novembre de 2022 per a les zones dels entorns de pl. George Orwell i el c. Joaquín Costa, que limitaven els horaris per a la instal·lació de terrasses i l’horari de tancament de restaurants i bars musicals, i d’establiments comercials de venda d’aliments.

El Govern municipal de Ciutat Vella ha deixat sense efecte els decrets de restricció horària de terrasses, restaurants, bars musicals i establiments d’alimentació signats al novembre de 2022, per defectes que impedeixen la seva aplicació legal com haver superat el termini màxim de tramitació o acumular defectes de notificació que invaliden la seva vigència.

Els sis decrets que es deixen sense efecte, són:

  • Decret de restricció horària de la instal·lació de terrasses; decret de restricció horària de les activitats d’establiments de venda d’aliments, i decret de restricció horària de restaurants i bars musicals que s’ubiquen a carrer n’Arai, carrer Escudellers i plaça George Orwell del Districte de Ciutat Vella.
  • Decret de restricció horària de la instal·lació de terrasses; decret de restricció horària de les activitats d’establiments de venda d’aliments, i decret de restricció horària de restaurants i bars musicals que s’ubiquen als carrers i places: carrer de Joaquin Costa entre el carrer Torres i Amat i el carrer del Carme; carrer del Tigre; carrer de la Paloma; carrer de Sant Vicenç entre el carrer del Tigre i el carrer de Ferlandina; carrer de Ferlandina entre el carrer de Joaquín Costa i la plaça dels Àngels; plaça dels Àngels i plaça d’Emili Vendrell, del Districte de Ciutat Vella.

Amb aquesta actuació s’esmena una situació que havia portat el districte municipal a afrontar un procediment judicial contenciós-administratiu contra titulars d’activitats que havien denunciat l’actuació de l’Ajuntament i la manca d’observació del procediment en l’aprovació dels decrets.

És en el marc d’aquest procediment judicial contenciós-administratiu, amb la revisió i anàlisi en profunditat de la tramitació dels decrets, que s’han detectat els defectes de tramitació que obliguen a invalidar aquesta normativa municipal.

La revocació dels decrets de restricció horària es notifica als interessats i es publica a partir d’aquesta setmana al BOPB i la Gaseta municipal.