Com és la formació dels equips de Policia de Barri de la Guàrdia Urbana?

dt., 05/11/2021 - 11:22

Seguretat i Prevenció. Avui s’incia una formació de 154 hores per als equips de Policia de Barri de la Guàrdia Urbana.

Avui s’incia una formació de 154 hores per als equips de Policia de Barri de la Guàrdia Urbana, que s'allargarà fins a mitjans del mes de juny. El curs s'imparteix en col·laboració amb el Col·legi de Criminòlegs, amb professionals de la direcció de l'administració pública i amb docents universitaris.

 

Els equips de Policia de Barri de la Guàrdia Urbana, creats i desplegats des de l’any 2017, s’emmarquen en un model de seguretat que prioritza la convivència des de l’escala carrer o barri per ajudar a dimensionar millor els fenòmens emergents. D’aquesta manera, les polítiques de seguretat són més preventives que de reacció.

La ciutadania se situa, doncs, com l’aliat principal, tant en el diagnòstic dels problemes de
seguretat i convivència com en el plantejament de solucions per a aquests problemes. És per
això també que es treballa amb els diferents serveis municipals de cada districte, per trobar solucions transversals a aquests problemes complexos.

El resultat és un model de treball de la Guàrdia Urbana que implica l’existència d’un equip de
policies de barri a cada districte i que té com a objectiu conèixer les entitats, els equipaments i el veïnat de cada barri per anticipar‐se als problemes detectant‐los de manera precoç.

La ciutadania pot contactar, quan ho necessiti, amb el seu referent de barri per plantejar qüestions relatives a la convivència i la seguretat. Per fer‐ho, cada equip disposa, entre altres coses, d’una adreça electrònica específica.

Com es formen els i les agents de barri?

El projecte formatiu de la Policia de Barri aborda diferents àrees competencials i hi participen professionals experts, tant de la Guàrdia Urbana i de diverses àrees municipals implicades com d’universitats i d’altres entitats externes.

La metodologia formativa es basa en un model de formació vivencial i de construcció conjunta del coneixement, a través de l’anàlisi de casos reals, l’aprenentatge basat en problemes, discussions i debats o situacions de role playing i simulacions.

L’objectiu bàsic és fomentar les competències professionals bàsiques per millorar la pràctica policial des de la proximitat:

 • Potenciant les competències personals per afavorir i millorar el servei d’atenció
  ciutadana.
 • Interioritzant el mètode treball CASA (Cerca, Acció, Seguiment i Avaluació) per tal d’agilitzar les tasques i funcions que realitzen els Equips de Policia de Barri.
 • Promovent el treball basat en l’evidència empírica per a l’anàlisi i avaluació de
  les pràctiques policials preventives i de resolució de problemes segons criteris
  d’efectivitat, eficàcia i eficiència.
 • Capacitant en els conceptes bàsics d’intel·ligència policial, mètodes d’anàlisi i
  processos d’obtenció d’informació de comportaments infractors i problemes de
  convivència en l’espai urbà.

Per aconseguir-ho, l’edició formativa d’enguany posarà l’accent en diferents continguts, repartits en vint-i-dos jornades formatives: la diversitat i complexitat de la ciutat, la gestió de projectes policials, la comunicació i les habilitats comunicatives, criminologia ambiental i prevenció de delictes, l’avaluació de l’activitat policial i generació d’intel·ligència policial, tècniques estadístiques d’anàlisi i explotació de comportaments antinormatius i conflictes de convivència, o transferència de coneixements, entre d’altres.