Es crea una comissió per fer front a la multireincidència

23/02/2024 - 14:00 h

Seguretat i prevenció. Els 5 multireincidents més actius a la ciutat acumulen un total de 228 antecedents.

El Ple municipal del mes de febrer ha acordat la creació d’una comissió no permanent d’estudi per analitzar les reformes legislatives i altres mesures organitzatives per fer front a la multireincidència delictiva. La comissió vetllarà per aconseguir que els procediments judicials corresponents es portin a terme en els terminis previstos legalment. La majoria dels delictes comesos per persones multireincidents són delictes lleus, com furts i robatoris.

La comissió estudiarà reformes legislatives per, d’una banda, reduir el fenomen de la delinqüència multireincident i, de l’altra, aconseguir l’enjudiciament dels delictes lleus en els terminis legals previstos. L’origen de la creació d’aquesta comissió és fruit de les necessitats detectades a la Junta Local de Seguretat que va tenir lloc el dilluns 19 de febrer de 2024 i s’emmarca en el futur Pla local de seguretat 2024-2027.

La conformaran dos regidors de cada grup municipal, i està previst que es reuneixi un total de cinc sessions. Al llarg del 2023 es van detectar 526 persones multireincidents, a les quals s’ha imputat un total de 6.169 fets, principalment furts i robatoris violents a la via pública.