La Guàrdia Urbana al projecte Protegim les Escoles

Seguretat i Prevenció. La Guàrdia Urbana engega un projecte per col·laborar en la protecció escolar de les entrades i sortides d’alumnes als centres.

El projecte es basa en la participació de persones voluntàries que colaboren en mantenir la correcta fluïdesa en les entrades i sortides de les escoles.

El desplegament del programa Protegim les Escoles avança i l’ajuntament continua intervenint en les 25 escoles i centres educatius previstes aquest any i ja ha definit les 53 en què actuarà el 2021 per millorar-ne els entorns i garantir que siguin segurs i saludables. Són un total de 78 equipaments que disposaran d’un espai urbà pacificat amb un aire de més qualitat, més espais de trobada i menys accidentalitat i soroll.

L’objectiu de mandat és que al 2023 un total de 200 escoles i centres educatius de 0 a 12 anys de la ciutat ja tinguin un entorn confortable i pacificat al trànsit. Això equival a una de cada tres de totes les que hi ha.

Les actuacions es basen fonamentalment en tres tipus de mesures: la pacificació del trànsit, la millora de l’habitabilitat i la visibilitat de l’espai a partir d’intervencions tant estructurals com tàctiques, que es combinen i s’adapten a cada cas. A més, permeten organitzar millor les entrades i sortides i mantenir la distància de seguretat entre alumnes en l’actual situació de pandèmia.

Participació de la Guàrdia Urbana

La Guàrdia Urbana ha engegat un projecte per col·laborar en la protecció escolar de les entrades i sortides d’alumnes als centres.

Es tracta d’una iniciativa basada en la col·laboració publicoprivada, en la que s’imparteix una formació teòrica i una altra pràctica a persones voluntàries majors d’edat que vulguin oferir el seu suport al voltant dels centres escolars. En aquestes formacions es rep, entre d’altres, formació en tècniques bàsiques de regulació del trànsit.

Aquestes persones voluntàries ajudaran a mantenir la correcta fluïdesa en les entrades i sortides de les escoles i comptaran amb el suport d’elements retroreflectors que permetin distingir-les així com amb  senyals verticals per ajudar-les a fer la tasca amb seguretat.