La Guàrdia Urbana incorpora dispositius personals de gravació

09/05/2022 - 11:04 h

Seguretat i Prevenció. Els agents del cos els duran incorporats a l’uniforme i els podran activar en qualsevol actuació policial.

La Guàrdia Urbana incorporarà, a partir d’aquesta setmana i de manera gradual, 150 dispositius personals de gravació. Els agents del cos els duran incorporats a l’uniforme i els podran activar en qualsevol actuació policial que suposi un risc concret per a la vida o la integritat física de membres de la policia o per a terceres persones o que comporti danys a béns públics.

Les gravacions es podran iniciar en el supòsit de desordres públics i l’existència d’un perill concret per a la seguretat ciutadana: riscos de la utilització de la força física, la força i la intimidació amb arma de foc, arma blanca o objectes perillosos i els derivats de desordres públics i accions tumultuàries.

La incorporació d’aquests dispositius respon a les necessitats de transparència, seguretat jurídica i garanties tant pel que fa a la ciutadania com als mateixos membres del cos.

Els agents han estat formats per utilitzar correctament els aparells, especialment en els aspectes relacionats amb el protocol de trasllat, d’emmagatzematge i de custòdia de les imatges gravades.