La plantilla de la Guàrdia Urbana arriba als 3.200 agents

19/10/2021 - 10:56 h

Seguretat. La 94a promoció de la Guàrdia Urbana incorpora 237 agents nous i és la primera en què s’introdueix una quota del 40% de dones.

Amb la nova promoció de 237 agents que s’incorporen al cos, la Guàrdia Urbana té la plantilla més nombrosa de la seva història: més de 3.200 agents. Es tracta de la primera promoció en què s’incorpora un mínim del 40% de dones, amb l’objectiu de continuar incrementant la presència femenina al cos. De la promoció d’agents que avui es presenta, 96 són dones. 

La policia municipal barcelonina ha estat la primera a introduir la reserva de places per a dones a les convocatòries, després de la modificació de la Llei de policies locals per introduir una quota de gènere i, a la vegada, salvaguardar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a la funció pública.

Des del 2010 ha augmentat progressivament la presència de dones en els diferents processos selectius, i s’ha multiplicat gairebé per sis: del 6,4% el 2010 al 41% actual. L’objectiu és compondre un cos que sigui un reflex de la realitat social de la ciutat, més plural i diversa, per fer front amb més garanties als reptes que té.

Perfil dels nous agents

El 68,36% de les noves incorporacions tenen entre 25 i 35 anys, i el 30,37%, entre 36 i 45. El 40,5% disposa de titulació universitària.

La major part dels 237 agents començaran la fase de pràctiques a les diferents unitats territorials del cos, acompanyats d’altres agents amb més experiència. Un cop superat el primer any de servei, seran nomenats agents del cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona com a funcionaris de carrera. Els nous agents es destinaran a fer tasques de proximitat al carrer, per enfortir l’atenció i el contacte amb la ciutadania.

L’acte de benvinguda de la nova promoció d’agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona l’ha  presidit l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, acompanyada del tinent d’alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, i el cap de la Guàrdia Urbana, l’intendent major Pedro Velázquez.