L’Ajuntament de Barcelona participa en el projecte europeu “Sinergies per protegir llocs de culte i reunions religioses” (SPIRIT)

12/05/2023 - 15:24 h

Hi participen entitats públiques i privades de vuit països.

Diferents unitats de la Guàrdia Urbana de Barcelona participen en aquest projecte, que té com a missió millorar la preparació i la resposta policial en llocs de culte i reunions massives religioses en un entorn multifuncional i de múltiples nivells. Avui ha acabat la primera trobada de tots els membres del projecte a Brussel·les.

L’objectiu del projecte, que s’ha engegat aquesta setmana i s’acabarà l’abril del 2025, és desenvolupar una plataforma operativa i dinàmica que identifiqui vulnerabilitats, suggereixi escenaris d’amenaces específiques i proporcioni recomanacions per mitigar-les en llocs de culte i trobades religioses.

S’introduiran diferents escenaris per analitzar possibles atacs diferents. Seran simulacions per explorar virtualment en 4D els diferents escenaris d’atac i avaluar l’efectivitat de les mesures de mitigació proposades. El resultat serà un sistema de mòduls tecnològics i organitzatius que cobreixi les necessitats actuals de seguretat i de protecció dels llocs de culte i de reunió religiosa massiva.

A més, gràcies a aquest projecte s’establiran relacions estables i enriquidores de col·laboració entre líders religiosos, forces de l’ordre públic o comunitats civils locals, entre d’altres.

En resum, les línies sobre les quals es treballarà aquests dos anys són:

  • Desenvolupar una plataforma operativa i dinàmica que identifiqui vulnerabilitats, proporcioni recomanacions de mitigació i suggereixi escenaris d’amenaces específiques per a llocs religiosos.
  • Desenvolupar canals de comunicació interactius i inclusius que involucrin actors públics i privats, congregacions religioses i ciutadania.
  • Crear programes de capacitació, espais de col·laboració i sinergies permanents entre les autoritats religioses, les organitzacions de seguretat i la tecnologia privada.
  • Desenvolupar i implementar una campanya de conscienciació sobre seguretat com a part d’una estratègia de comunicació europea.