Més de set milions d’euros en subvencions per a projectes de cooperació

16/02/2024 - 17:57

S’obre la convocatòria de subvencions per a ONG i entitats que impulsen projectes de justícia global i cooperació internacional. La partida pressupostària total és de 7.760.000 euros i el termini de presentació s’acaba l’11 de març de 2024.

Del la partida econòmica destinada als ajuts per a projectes de justícia global i cooperació, 5.440.000 euros corresponen al pressupost del 2024 (projectes anuals i primeres anualitats de projectes pluriennals) i 2,32 milions al pressupost del 2025 (segones anualitats de projectes pluriennals).

La convocatòria preveu deu modalitats de projectes, agrupades en tres programes:

  • Cooperació per a la justícia global (3,23 milions)
  • Cooperació per a la justícia global a ciutats específiques (2,08 milions), centrada a reforçar els governs locals de les ciutats sòcies en el desplegament de les polítiques municipals
  • Educació per a la justícia global (2,45 milions)

Cada entitat hi pot presentar un màxim de tres projectes, i enguany, com a novetat, es valorarà que les iniciatives promoguin i enforteixin la construcció de la pau. A més, s’incorpora Filipines com a país de priorització geogràfica en la modalitat de protecció de persones defensores dels drets humans, i el criteri de transversalitat de gènere guanya pes en la valoració de les propostes que s’hi presentin.

Més informació al web de subvencions 2024.