Històric de canvis

Aquí podem veure resumidament els canvis que s'han fet en quan a requeriments, processos o noves passes a seguir:

VERSIÓ 

DATA

DESCRIPCIÓ CANVIS

AUTOR
v11.0 05/04/2024 R1.1.4 - S'ha afegit un enllaç als requeriments específics de Flutter 
R1.1.6.1 - Modificat el text referent als screenshots de dispositius iOS perque sigui més precís d'acord al model de l'App Store
R1.1.6.2 - S'ha actualitzat el document "manual integració continua per a proveïdors" amb nous requeriments per a les apps desenvolupades amb Flutter. S'ha tret la referència al App Bundle, al ja estar inclós en el manual.
R1.4.2 - A l'inici del projecte s'ha d'utilitzar la darrera versió estable del framework. Quan s'entregui el codi s'haurà d'utilitzar com a mínim la penúltima versió estable dels framework.
R1.14.1 - S'ha actualitzat el plugin recomanat per integrar Mapbox.
R1.15 - Afegit nou requeriment relacionat amb la documentació del projecte. 
R2.2. - S'ha modificat aquest requeriment, actualitzant la referència a "deployment info --> devices" per "supported destinations" i eliminant la referència a l'arquitectura de 32 bits al estar deprecat
R3.1.3 i R3.1.4 - El requeriment R3.1.3 s'ha eliminat i el requeriment abans R3.1.4 ha passat a ser el R3.1.3.
R3.3.1 - S'ha eliminat la part referent a Flutter d'aquest requeriment, degut a que ja no s'aplica. 
R4 - Creada nova pàgina amb els requeriments específics de Flutter
JLM
v10.3 05/02/2024 R1.2. - S'han actualitzat les guies d'estil enllaçades en aquest requeriment.
R2.1.1 - El desenvolupament ha de ser compatible amb iOS16 o versions superiors. No es publicaran apps compatibles amb versions iOS 14 o inferiors.
R3.1.1 - Les noves apps i actualitzacions (a partir de maig) han d'estar orientades com a mínim a Android 14 (API 34).

JLM

v10.2

14/11/2023

R1.1.6.4 - S'ha d'informar abans de la publicació d'una nova versió si aquesta serà full roll-out o progressiva.
R1.2.2 - S'ha modificat aquest requeriment, eliminant l'apartat referent a la icona de favorits.
R1.11.2 - Passa a ser obligatori que es compleixen els criteris de qualitat de codi indicats a SonarQube.
R3.3.1 - S'ha aclarit aquest requeriment, explicant que això implica mostrar una nova pantalla que compleixi amb els requeriments de disseny per l'splash screen.

JLM

v10.1

06/06/2023

R1.4.3 - Les apps han de tenir un sistema per deshabilitar les crides a serveis, tant de tercers com propis.
R1.11.2 - A partir d'octubre serà un requeriment complir amb els criteris de qualitat de codi per a la publicació d'apps

JLM

v10.0

30/03/2023

R1.11 - S'ha reorganitzat aquest requeriment, dividint-se en un apartat (R1.11.1) que fa referència als Test Plan, i un nou apartat (R1.11.2) referint-se a la qualitat de codi i que, fins al tercer trimestre del 2023, només es una recomanació.
R3.1.1 - Les versions Android han de ser compatibles amb la versió 8.0 (api 26) i superiors del sistema operatiu

JLM

v9.5 10/03/2023 R1.3.2 - S'ha de mostrar un missatge a la part inferior de la pantalla recordant a l'usuari que ha denegat un permís de l'app. També s'han indicat les instruccions per sol·licitar el permís per gestionar correctament les notificacions push per a dispositius Android 13 o superior.
R3.1.1 - Les noves apps han d'estar orientades a Android 13 (API 33). A partir de maig també sera obligatori per actualitzacions.
R3.3.1 - A partir d'Android 12 canvia la manera d'implementar la Splash Screen.

JLM

v9.4 30/01/23 R1.5.1 - S'ha afegit el requeriment d'enregistrar el idioma del dispositiu, i d'informar el idioma seleccionat al iniciar l'app.
R1.6.2 - Utilització del mòdul comú de la OSAM per obtenir la informació del dispositiu i afegir-la al mail de contacte.
R1.6.6 - Si la funcionalitat d'una aplicació implica com arribar a un destí, i aquest et porta fora de l'app, cal indicar al usuari la possibilitat de seleccionar entre les diferents aplicacions de navegació que té instal·lades en el seu dispositiu.

JLM

v9.3 31/10/22 R1.1.6.1 - S'ha afegit aquest requeriment, indicant la descripció de les imatges, i les seves dimensions, necessàries per a la publicació d'una app.
R1.5.3 - S'ha modificat el requeriment de subscripció a un topic per versió per poder enviar notificacions push a una versió i idioma concret, i s'ha explicat com anular aquesta subscripció
R1.10.1 - S'ha afegit el requeriment d'ús de Firebase Performance per mesurar el rendiment de l'aplicació.
R2.1.1 - Els desenvolupaments han de ser compatibles amb iOS 15 versions o superiors, i la versió mínima és la 13.

JLM

v9.2 29/09/22 R1.1.2 - Afegit nou requeriment en quant al disseny i al prototipatge de l'aplicació.
R1.5.2 - S'ha modificat el requeriment per a cridar a Crashlytics per registrar errors no fatals perque sigui més clar i complert.
R1.7 - És obligatori utilitzar el mòdul comú de la OSAM, tant per noves aplicacions com per actualitzacions. Com ja no s'han d'utilitzar, s'han eliminat els requeriments relacionats amb el mòdul de control de versions i el de valoracions

JLM

v9.1 16/06/22 R1.7.3 - Afegida informació sobre el manual per a proveïdors per validar la integració del mòdul comú.
R3.1 - Les noves apps i les actualitzacions ( a partir de setembre)  hauran d'estar orientades com a mínim a Android 12 (API 31). Les apps existents hauran d'estar orientades a un nivell d'API en el termini de dos anys des de el llançament de la darrera versió principal d'Android.

JLM