R3. Requeriments específics Android

INDEX
R3.1. Compatibilitat
R3.2. Metainformació del projecte Android Studio
R3.3. Estàndards de desenvolupament
R3.4. Seguretat de les dades

 

R3.1. Compatibilitat

S'entén per compatibilitat no només que l'aplicació es pugui instal·lar, sino que les funcionalitats principals de l'aplicació s'executin de forma correcta i sense presentar errors. En cas que una funcionalitat secundària no funcioni correctament en un conjunt de dispositius, aquesta funcionalitat no haurà de mostrar-se en aquests dispositius.

 • R3.1.1. Les aplicacions Android per a mòbil han de ser compatibles amb la gran majoria de dispositius Android presents al mercat. A més, les apps han de ser compilades amb el darrer SDK estable d'Android Studio. En concret, s'han de complir els següents requeriments:
  • Les versions Android de les aplicacions han de ser, obligatòriament, compatibles amb la versió 8.0 (api 26) i superiors del sistema operatiu. En cas d’existir algun impediment per ser així, cal comunicar-ho i justificar-ho a l’OSAM abans de començar el desenvolupament i cal la seva autorització per incomplir aquesta norma.
  • Les noves apps han d'estar orientades com a mínim a Android 14 (API 34). A partir de maig de 2024, aquest requeriment també s'aplica a les actualitzacions d'apps.
  • Les apps existents han d'estar orientades a un nivell d'API en el termini de dos anys des del llançament de la darrera versió principal d'Android.
  • El codi font ha de ser dissenyat per ser compatible amb totes les dimensions i densitats de pantalla dels dispositius Android, tant per telèfon intel·ligent com per tauleta, si s’escau.
 • R3.1.2. És necessari que les aplicacions i les actualitzacions que incorporin codi natiu han de proporcionar versions per 64 bits a més de per 32 bits.
 • R3.1.3. Les noves aplicacions s'han de pujar amb .aab (Android App Bundle), per ser un requeriment obligatori de Google. Les noves versions d'aplicacions ja publicades poden continuar sent .apk.

R3.2. Metainformació del projecte Android Studio

 • En Android el nom del paquet haurà de ser: cat.bcn.nom-aplicació
 • La nomenclatura del camp Version Code inclòs al build.gradle o al AndroidManifest.xml s'ha de generar automàticament segons s'explica al manual d'integració continua.
 • Si l’aplicació gestiona imatges en la memòria del dispositiu, cal indicar en el codi de l’app que aquestes no es visualitzin a la galeria d’imatges.

R3.3. Estàndards de desenvolupament

R3.3.1. S’ha de garantir les directrius de desenvolupament i qualitat especificades per a la Play Store vigents en el moment de publicació. A destacar:

A més, l'OSAM exposa els següents requeriment:

 • Els .aab no poden tenir una mida superior a 150 MB i els .apk de 100 MB (límit de Google per pujar una aplicació al Google Play)
 • Si es supera els 150 MB del .aab es pot utilitzar Play Asset Delivery o Play Feature Delivery, i si es supera els 100 MB del .apk es poden utilitzar Expansion Files. Cal consensuar prèviament amb la OSAM la utilització d'aquests recursos.

R3.3.2. També s'han de seguir els estàndards de desenvolupament exposats per l'OSAM:

 • Per motius de seguretat, s'ha d'evitar l'ús de codi que accepti tots els certificats, tant en el cas dels WebViews, com en el cas d'accedir a un servidor remot mitjançant una petició REST. Només es podrà fer servir durant la fase de desenvolupament.
 • Si el codi del projecte té dependències amb altres projectes, cal que aquests altres estiguin incloses dins el projecte principal com a llibreries. D’aquesta manera evitem possibles errors en accions manuals de compilació i referència. Sempre que es pugui, es recomana la utilització d’un gestor de dependències en les aplicacions com Gradle, que s'haurà d'utilitzar en la seva darrera versió estable.
 • Si s'utilitza la llibreria de google play services (per a mapes, notificacions, etc.) s'ha d'utilitzar només la part/mòdul que necessitaríem per optimitzar la mida del codi de l'aplicació. Per exemple, en comptes d'utilitzar 'compile com.google.android.gms:play-services:9.6.1' s'ha d'utilitzar només 'compile com.google.android.gms:play-services-maps:9.6.1' en cas de necessitar els mapes.

R3.4. Seguretat de les dades

Segons les polítiques sobre les dades de Google, destinades a proporcionar més transparència a les persones usuàries i per informar-les de com les seves dades són recollides, protegides i utilitzades, totes les noves apps i les actualitzacions d'apps existents no es publicaran a menys que es completi un formulari de seguretat de les dades on es defineix quines dades personals es recullen i quin ús es fa d'aquestes. Aquest formulari cal omplir-lo un sol cop per a cada app i cal contactar amb l'OSAM per a fer-ho. Per cada tipus de dada que es seleccioni s'ha d'indicar com s'utilitzen les dades obtingudes en l'app.

Per a consultar els diferents tipus de dades que cal declarar i altres consideracions es pot consultar fent clic aquí.