Requeriments tècnics pel desenvolupament d'aplicacions mòbils per l'Ajuntament de Barcelona

A continuació es descriuen els requeriments tècnics de l’Ajuntament de Barcelona, en particular de l’Oficina de Serveis al Mòbil (en endavant OSAM), que es requereix per a les aplicacions mòbils desenvolupades i publicades en nom seu als diferents markets.

El no compliment d’ aquests requeriments pot suposar la no publicació de l’aplicació. En cas de no poder complir amb algun d’aquests requeriments, caldrà detallar els motius a l’OSAM a l’inici del desenvolupament.

Per una banda, pel desenvolupament de progressive Web Apps (PWA) cal seguir uns requeriments específics que es poden trobar fent clic aquí.

D'altra banda, al punt de Procediment podem trobar la descripció de les diferents fases del procediment per publicar una aplicació mòbil als Markets de l'Ajuntament que s'ha de tenir en compte pel proveïdor en el calendari global del projecte.

Durant aquest procediment s'utiltizarà l'eina Palàntir Mobile, que té el següent manual per a les persones usuàries

S'ha de tenir en compte que, prèviament al desenvolupament d'una aplicació mòbil, ha de tenir l'aprovació de la Taula de Validació d'apps composada per la Direcció de Comunicació Digital de l'Ajuntament i per l'OSAM de l'Institut Municipal d'Informàtica.

És molt important remarcar que aquesta ha de ser una validació prèvia, ja que l'estratègia de l'Ajuntament pot influir en la forma en que es desenvolupi el producte.

 

INDEX
R1. Requeriments generals
R2. Requeriments específics iOS
R3. Requeriments específics Android
R4. Requeriments específics de Flutter