4. Actualització

Les aplicacions publicades tindran un manteniment per evitar deixar a les persones usuàries sense servei.

Aquest manteniment es pot agrupar segons l’origen o la necessitat en dues categories:

 • Manteniment de l’aplicació: com tot software, les PWAs poden necessitar actualitzacions al llarg de la seva vida útil per motius de rendiment (no contemplats o mesurats inicialment), de desplegament, etc.
 • Manteniment degut a l’entorn d’execució: els navegadors i sistemes operatius on s’executarà la PWA canvien constantment i aquests canvis poden requerir una acció tècnica.

4.1. Manteniment de l’aplicació

 • R04.01.01 Es definirà un pla de manteniment i suport de l’aplicació un cop aquesta estigui publicada pel seu ús a producció.

4.2. Actualitzacions del sistema operatiu

 • Els sistemes operatius i els navegadors evolucionen al llarg de l’any donant peu a l’aparició de noves funcionalitats però també a l’aparició de limitacions, restriccions o bugs.
 • Les aplicacions no poden quedar exposades amb un mal servei o rendiment.
 • R04.02.01 Totes les aplicacions han de tenir un pla de manteniment definit al llarg de l’any, incloent-hi suport a noves versions de navegadors de referència o sistemes operatius:
  • Darreres dues versions publicades del sistema operatiu.
   • Safari en iOS
   • Chrome en Android (en distribucions modificades pels proveïdors mòbils, com Samsung, es comprovarà el suport d’altres navegadors instal·lats d’origen, però sense requeriment com en el cas de Chrome).
   • Edge en Windows 10 Mobile.