L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Com tramitar una reclamació

L’OMIC fa conciliació entre les parts i, segons el Codi de consum de Catalunya, només pot intervenir-hi quan hi ha un conflicte de consum, i la persona consumidora i l’empresa no han arribat a un acord.

Per això, en primer lloc, sempre us heu de dirigir directament a l’empresa amb la qual heu tingut el problema de manera que tingueu un comprovant de la reclamació. Per exemple, amb una carta certificada amb avís de recepció o amb el full de reclamació segellat. Des de l’OMIC recomanem fer-ho sempre per escrit i guardar-ne una còpia.

Per fer una carta certificada amb avís de recepció us heu de dirigir a qualsevol oficina de correus amb una còpia de l’escrit que vulgueu enviar.

Un cop feta la reclamació, l’empresa té 30 dies per donar-vos una resposta. Si no ho fa, o la resposta no és satisfactòria, podeu presentar una reclamació a l’OMIC per tal que l’estudiem i tramitem.

Documentació necessària per presentar una reclamació:

  • Reclamació presentada prèviament a l’empresa. Han d’haver passat 30 dies des que s’hagi interposat la reclamació o bé l’empresa us ha d’haver donat resposta per escrit.
  • Certificat de correus, full de reclamació segellat o comprovant de l’enviament de la reclamació. 
  • Resposta de l’empresa, si n’hi hagués.
  • DNI, NIE o passaport.
  • Si la persona que interposa la reclamació no és la titular de la factura o servei del qual es reclama, cal aportar una autorització signada i fotocòpia del DNI del titular i de l‘autoritzat.
  • Full de reclamació emplenat.
  • Qualsevol altra documentació que acrediti la reclamació (factures, contractes, bitllets d’avió...).

Podeu presentar la reclamació telemàticament a través del formulari Reclamació/denúncia, presencialment o per correu ordinari a les nostres oficines o a través de les oficines d’atenció ciutadana. La documentació requerida serà sempre la mateixa.

L'OMIC de l'Ajuntament de Barcelona només és competent en temes de consum, i quan la persona consumidora està domiciliada a aquest municipi.