L’OMIC segueix prestant els seus serveis a la ciutadania de forma telemàtica i a través del 010. Les consultes o reclamacions es preferible fer-les de forma telemàtica. Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial es concertarà cita prèvia de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 hores.

Sessions informatives i d'educació en consum

L’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores (OMIC) recull en aquesta pàgina la programació de les sessions informatives sobre temes de consum als diferents Districtes de la ciutat de Barcelona.Les sessions les imparteix la pròpia OMIC i les diferents Associacions de persones Consumidores.Les sessions poden ser per a un públic divers i les temàtiques poden ser tant genèriques o per a col.lectius com temàtiques específiques de consum.


I recordeu:

1. Si esteu interessats en assistir en alguna sessió, us podeu posar en contacte amb l'entitat organitzadora.

2. Si esteu interessats en organitzar una sessió informativa per a la vostra entitat o el vostre equipament, us podeu adreçar a consum@bcn.cat

 

GENER

 

     DISTRICTE     DIA     HORA     EQUIPAMENT  ENTITAT     ORGANITZADORA QUI FA
 LA SESSIÓ
      TEMÀTICA      CONTACTE      WEB
  Sant Andreu     18
 gener
 2022  
    17 h      Casal de
   Gent Gran   
    Casal
    Basconia  
    OMIC     Drets a consum, revisions de gas a domicili i factura de a llum     933 459 495
    casalbasconia@gmail.com     
    Casal Bascònia  
FEBRER

 

     DISTRICTE     DIA     HORA     EQUIPAMENT  ENTITAT     ORGANITZADORA QUI FA
 LA SESSIÓ
      TEMÀTICA      CONTACTE      WEB
  Sant -
 Andreu   
  9
 febrer
 2022  
 16:30 h      Casal de
   Gent Gran   
    Casal de
   Gent Grane &nbs
  Trinitat Vella
    OMIC     Drets bàsics de consum i seguretat en les compres i estalvi subministraments basics     937 077 060
    
    Centre Cívic Trinitat Vella  
  Sant -
 Andreu   
  15
 febrer
 2022  
 18:30 h      Centre Cívic
   Bon Pastor   
    Centre Cívic
   Bon Pastor   
    OMIC     Drets bàsics de consum i seguretat en les compres i estalvi subministraments basics     933 147 947
    
    Centre Cívic Bon Pastor  
  Horta -
 Guinardó   
  24
 febrer
 2022  
 17:30 h      Casal de
   Barri   
    La Barraca
    del Carmel  
    OMIC     Compres en línia i telefòniques, seguretat, contractació serveis, compres en xarxa, assegurances de la llar, salut o vehicles         933 586 107
    info@casalcarmel.cat     
    Casal de Barri  
  Eixample   24
 febrer
 2022  
 10 h      OMIC    Educació Econòmica / (EdEc)
  Drets Socials Ajuntament;
    OMIC     Drets de les persones consumidores     info@edec.cat    Educació Econòmica  
MARÇ

 

     DISTRICTE     DIA     HORA     EQUIPAMENT  ENTITAT     ORGANITZADORA QUI FA
 LA SESSIÓ
      TEMÀTICA      CONTACTE      WEB
  Sant Andreu  14
 març
 2022  
    17 h      Casal de
   Gent Gran   
    Casal
    Basconia  
    AICEC- ADICAE / OMIC     Les persones grans i les entitats financeres     933459495    Casal Bascònia  
  Horta -
 Guinardó   
  16
 març
 2022  
    17 h      Casal de
   Gent Gran   
    Casal
    Vall Hebron  
    OMIC     Drets a consum, revisions de gas a domicili i factura de la llum     933 287 337
    cggvallhebron@bcn.cat     
    Casal Vall Hebron  
  Horta -
 Guinardó   
  17
 març
 2022  
  17:30 h      La Barraca
   del Carmel   
    Casal
    de barri  
    CUS     Drets de les persones consumidores Serveis de Salut i assegurances     933 586 107    Casal La Barraca del Carmel  
  Districte Ciutat Vella  28
 març
 2022  
  10 h    Casal de Barri del Raval    ASUFIN    EdEc (educació econòmica Ajuntament Bcn)/OMIC      Cómo prevenir y gestionar el sobreendeudamiento     933 29 42 95   
ABRIL

 

     DISTRICTE     DIA     HORA     EQUIPAMENT  ENTITAT     ORGANITZADORA QUI FA
 LA SESSIÓ
      TEMÀTICA      CONTACTE      WEB
  Sant
 Martí   
  1
 abril
 2022  
  10 h o
   11:30 h
    Centre de formació porfessional Institut del Poble Nou    Institut del Poble Nou    OMIC      Drets Persones consumidores i productes assegurances     932 25 38 12    Institut del Poble Nou
  Sant
 Martí   
  4
 abril
 2022  
  12:30 h    Centre de formació porfessional Institut del Poble Nou    Institut del Poble Nou    OMIC      Drets Persones consumidores i serveis atenció client     932 25 38 12    Institut del Poble Nou
  Horta
 Guinardó   
  29
 abril
 2022  
  10:30 h    Casal de gent gran Sant Genís dels Agudells    Casal de gent gran    UCC Unió Consumidors Catalunya & OMIC      Drets Persones consumidores i serveis atenció client     667 620 051    cggsantgenis@bcn.cat
MAIG

 

     DISTRICTE     DIA     HORA     EQUIPAMENT  ENTITAT  ORGANITZADORA QUI FA
 LA SESSIÓ
      TEMÀTICA      CONTACTE      WEB
 Eixample     3
 maig
 2022  
  18 h o
   20 h
    OMIC    OMIC & ECR    AICEC - ADICAEDona i educació financera722 806 741    AICEC - ADICAE
 Sant Martí   6
 maig
 2022  
  11 h

Habitatges amb Serveis
per a Gent Gran Camí Antic València

Habitatges amb Serveis
per a Gent Gran Camí Antic València
   OMICDrets persones consumidores667 421 304Habitatges amb Serveis
per a Gent Gran Camí Antic València
 Horta-Guinardó    12
 maig
 2022  
  11 h

Habitatges Gent Gran Can Travi

Habitatges Gent Gran Can Travi      OMICDrets persones consumidores667 421 304Habitatges Gent Gran Can Travi
 Eixample    16
 maig
 2022  
  17 h

Espai Gent Gran
Maria Aurèlia Capmany

Espai Gent Gran
Maria Aurèlia Capmany    
   OMIC & UCC (Unió de Consumidors de Catalunya)Drets persones consumidores667 421 304Espai Gent Gran
Maria Aurèlia Capmany  
  Sant Martí     26
 maig
 2022  
11:30 h

Casal de Gent Gran
Verneda Alta

Casal de Gent Gran
Verneda Alta
   OMIC & UCC (Unió de Consumidors de Catalunya)Drets persones consumidores937 062 210Casal de Gent Gran
Verneda Alta
  Sants-Montjuïc     30
 maig
 2022  
11:00 h

Casal Municipal Gent Gran La Capa

Casal Municipal Gent Gran La Capa   UCC - OMIC Drets persones consumidores934 216 976Casal Municipal Gent Gran La Capa
  Sant Martí     31
 maig
 2022  
11:30 h

Habitatges amb Serveis per a Gent Gran Pere IV

Habitatges amb Serveis per a Gent Gran Pere IV   OMIC Drets persones consumidores934 998 660Habitatges amb Serveis per a Gent Gran Pere IV
JUNY
     DISTRICTE     DIA     HORA     EQUIPAMENT  ENTITAT ORGANITZADORA QUI FA
 LA SESSIÓ
      TEMÀTICA      CONTACTE      WEB
  Districte Eixample     7
 juny
 2022  
  18 h o
   20 h
    OMIC    OMIC & ECR AICEC - ADICAE Relacions bancàries i persones consumidores    722 806 741    AICEC - ADICAE
 Sant Andreu  9
 juny
 2022
 16:30 hCasal de Gent Gran Bon Pastor  Casal de Gent Gran Bon Pastor AICEC - ADICAE  Gent gran i entitats financeres933 115 776  AICEC - ADICAE
  Sant Martí     8
 juny
 2022  
10:30 h

Casal Municipal de Gent Gran St. Cristòfol

Casal Municipal de Gent Gran St. Cristòfol   OMIC Drets persones consumidores933 312 997 Casal Municipal de Gent Gran St. Cristòfol
 Eixample     13
  juny
 2022  
  11 h    Espai Gent Gran Transformadors    Espai Gent Gran Transformadors   UCCDrets persones consumidores937 065 886   Espai Gent Gran Transformadors
 Sants - Montjuïc     16
  juny
 2022  
  11 h    Casal Municipal de Gent Gran Cotxeres    Casal Municipal de Gent Gran Cotxeres   OMICDrets persones consumidores932 563 960    Casal Municipal de Gent Gran Cotxeres
 Eixample     22
  juny
 2022  
  18 h OMIC Espai Consum Responsable    OMIC & ECR   ADICAEDones i educació financera722 806 741  OMIC Espai Consum Responsable
 Sant Andreu     30
  juny
 2022  
  11 h    Casal de Genta Gran Bon Pastor    Casal de Genta Gran Bon Pastor   ADICAEGent gran i entitats financeres933 115 776     AICEC - ADICAE