L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

On som?

L’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores (OMIC) ofereix atenció presencial a les persones en matèria de consum. Emplaçada en el renovat Palau Foronda (rda. Sant Pau, 43-45, baixos), al bell mig del barri de Sant Antoni, l’OMIC atén les consultes dels ciutadans i ciutadanes i tramita les seves reclamacions.

Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 09.30h a 13.30h només amb cita prèvia*.

A més a més de l'atenció presencial, l'OMIC disposa d’altres canals d'atenció al públic: 

Telefòn. Tots els dies de 09.00 h a 18.00 h, a través del 010. Consulteu les condicions del 010

Web. A través d’aquest web, les persones usuàries poden sol·licitar la cita prèvia, així com fer consultes, presentar reclamacions i formular denúncies. 

En el cas de persones afectades per la bretxa digital (sense accés a mitjans telemàtics o xarxa internet), poden trucar al telèfon 93.402. 32.74, en horari de dilluns de 9.30 h a 14.00 h, i se'ls-hi donarà dia i hora per ser ateses presencialment. 

Recordeu que

Podeu presentar una reclamació sempre que: 

  • Hàgiu fet la reclamació prèviament a l’empresa, tal com s’indica en l’apartat Requisits per tramitar una reclamació.
  • Aporteu una còpia de la documentació de què disposeu sobre la qüestió plantejada.
  • Empleneu el formulari de reclamació/denúncia (disponible en línia o en PDF si no us l'ha facilitat l’establiment).
  • Sigueu el titular de la factura, contracte o servei a reclamar i presenteu una còpia del vostre document d’identitat. Si la factura no va al vostre nom, necessitarem una autorització expressa del titular i una fotocòpia d’ambdós documents d’identitat. 

 

 

Com hi pots arribar?

Metro: L2, St Antoni. L3, Paral·lel

Busos: V11, D50, 120, 121

Parada Bicing: Ronda Sant Pau 51