L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Què és el consum?

Segons el Codi de consum de Catalunya (Llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya) parlem de consum quan es donen totes aquestes condicions:

 • Entre ambdues parts hi ha una relació de consum (comercialització de béns i/o prestació de serveis), en qualsevol de les etapes següents:
  1. Informació
  2. Oferta
  3. Promoció
  4. Publicitat
  5. Comercialització
  6. Utilització
  7. Venda de béns o subministrament de serveis
  8. Obligacions posteriors
 • La persona reclamant és una persona física (particular), una associació sense ànim de lucre o una comunitat de propietaris.
 • La persona reclamant actua en un àmbit aliè a cap activitat empresarial o professional.
 • La part reclamada no és una persona física (excepte persones treballadores autònomes).

Són temes de consum

 • Subministraments (aigua, gas i llum)
 • Telefonia i accés a l’internet
 • Serveis turístics
 • Restauració
 • Transports
 • Prestadors de serveis a la llar
 • Assegurances
 • Serveis financers
 • Compra o reparació de productes

NO són temes de consum

 • Conflictes laborals
 • Drets civils
 • Temes de convivència en les comunitats de propietaris
 • Relacions amb l’Administració pública
 • Quan un tema de consum estigui sotmès a la via judicial i/o pugui esdevenir una qüestió penal, no es podrà tractar des de l’OMIC, ja que el Codi de consum de Catalunya no atorga competències en aquests supòsits