L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Consell Municipal de Consum

El Consell Municipal de Consum de Barcelona és un òrgan consultiu i de participació sectorial que integra les organitzacions de defensa de les persones consumidores i les usuàries de la ciutat de Barcelona. 

Les competències del Consell, d’acord amb les seves normes reguladores, són:

  • Actuar com a òrgan de caràcter consultiu i de participació directa de la ciutadania en la gestió municipal relativa als temes de comerç i consum.
  • Informar i assessorar a l’Ajuntament sobre aquests temes  
  • Elaborar estudis i propostes a requeriment de l’Ajuntament o bé per iniciativa pròpia.
  • Col·laborar amb l’Ajuntament en l’organització d’actes, cursos, campanyes o jornades relacionades amb aspectes tècnics que puguin millorar el nivell de professionalitat de les organitzacions ciutadanes així com d’aquells relatius a la informació i conscienciació dels consumidors en general.
  • Ésser òrgan de consulta en els processos d’elaboració de normatives i ordenances relatives als temes de comerç i consum.

Com s'organitza?

El Consell Municipal de Consum de Barcelona s’organitza a través del Plenari i està integrat per la presidència, la vicepresidència i la Comissió Permament. Formen part del Consell Municipal de Consum, representants dels grups polítics, de les associacions de persones consumidores i usuàries amb implantació a la ciutat, i tècnics municipals.