L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Sol·licitud d'informació

L'OMIC de l'Ajuntament de Barcelona només és competent en temes de consum, i quan la persona consumidora està domiciliada a aquest municipi. A través d’aquest formulari podeu sol·licitar informació sobre qualsevol tema de consum. Us enviarem una resposta tan aviat com sigui possible. 

L'OMIC només gestiona temes de consum, no realitza tràmits de padró, impostos, multes, llicències, subvencions, beques, ajuts, temes mèdics, ITV i serveis socials. 

Si necessiteu demanar un certificat d'empadronament podeu fer-ho a l'Oficina Virtual i per a qualsevol altre tràmit municipal podeu dirigir-vos a les oficines d'atenció ciutadana (OAC), trucar al 010 o consultar el web de l'Ajuntament de Barcelona.