L’OMIC segueix prestant els seus serveis a la ciutadania de forma telemàtica i a través del 010. Les consultes o reclamacions es continuen fent en línia. Per a aquelles consultes que requereixin atenció presencial es concertarà cita prèvia de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 hores.

Què fem?

Informació i assessorament

sobre drets com a persones consumidores.

Campanyes

i accions formatives sobre consum.

Gestió de queixes, reclamacions i denúncies

de persones residents a Barcelona o d'establiments i empreses ubicats a Barcelona.

Mediació i conciliació

en cas de conflicte entre les parts.

Atenció a persones autònomes i microempreses

ubicades a Barcelona en serveis bàsics.

Informació de la legislació i normativa

en matèria de consum.

Col·laboració

amb associacions de persones consumidores o altres entitats de consum.

Lliurament de fulls de reclamació

als comerços i informació sobre els seus drets i obligacions envers la clientela.