Barcelona Cultura
Skip to main content

ARQUITECTURA I URBANISME :: 2001

Josep Llinàs i Cardona

Jurat: Josep Emili Hernández-Cros (president)
Manuel Gausa
David Mackai
Maria Rubert de Ventós
Benedetta Tagliabue

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi d’Arquitectura i Urbanisme al senyor Josep Llinàs Carmona, per la construcció del centre d’educació infantil i primària Pit-roig, situat al carrer d’Aguilar, 4-6, de Barcelona.

El Jurat ha valorat el fet que l’escola transforma un programa oficial en una obra arquitectònica, d’acord amb un projecte docent singularitzat que expressa una complicitat real entre arquitecte, professors i pares. L’edifici interpreta amb imaginació i varietat de recursos creatius i espacials aquesta interacció amb la finalitat de concebre una escola pública amb caràcter personal i domèstic, resolta en una arquitectura bella i optimista.

El Jurat vol fer esment també de la rehabilitació d’un edifici d’habitatges, situat al carrer de Serra Xic, 2, cantonada plaça de Sant Agustí Vell, del mateix arquitecte, perquè es tracta d’una discreta i alhora intencionada intervenció, que cal considerar exemplar dins les actuals actuacions dutes a terme a Ciutat Vella.