Barcelona Cultura
Skip to main content

AUDIOVISUALS :: 2001

José Luis Guerín

Jurat: Núria Vidal (presidenta)
Lluís Bonet
Jorge de Cominges
Xavier Pérez
Roc Villas

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi d’Audiovisuals al senyor José Luis Guerin, per la direcció de la pel·lícula En construcción, per la seva capacitat d’integrar un paisatge urbà, un col·lectiu humà i un equip de col·laboradors universitaris en un projecte que ofereix una mirada cinematogràfica molt personal sobre la transformació d’un barri de Barcelona.