Barcelona Cultura
Skip to main content

PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA :: 2001

Francesc Vendrell

Jurat: Josep M. Bricall (president)
Victòria Camps
Josep Ramoneda
Leopoldo Rodés
Joan Tàpia

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi de Projecció Internacional de la Ciutat de Barcelona al senyor Francesc Vendrell, per l’èxit assolit com a cap de la Missió Especial de les Nacions Unides a l’Afganistan en la consecució d’un acord de govern plural en la Conferència de Bonn.

La seva trajectòria professional l’ha portat a intervenir de manera destacada en processos de pacificació arreu del món, especialment a l’àrea de l’Amèrica Central, Àsia i el Pròxim Orient.