Barcelona Cultura
Skip to main content

ARTS ESCÈNIQUES :: 2001

Pepe Rubianes

Jurat: Gonzalo Pérez de Olaguer (president)
Joan Anton Benach
Jordi Jané
Marjolijn van der Meer
Marcos Ordóñez

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi d’Arts Escèniques al senyor Pepe Rubianes, per la nova versió del seu espectacle Rubianes solamente, pel discurs intel·ligent del seu humor, per l’energia i la immediatesa constantment renovada de l’actualitat i per la trajectòria coherent del seu esperit crític.

El Jurat acorda atorgar una menció especial a l’espectacle Bésame el cactus, de Sol Picó, per la frescor i la capacitat comunicativa del seu llenguatge escènic.