Barcelona Cultura
Skip to main content

MULTIMÈDIA :: 2001

Vicente Guallart

Jurat: Vicent Partal (president)
Josep Blat
Rosa Franquet
Clàudia Giannetti
Lluís Reales

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi de Multimèdia al senyor Vicente Guallart, com a impulsor del projecte «Media House», dirigit per l’Associació Metàpolis i realitzat amb la Fundació Politècnica de Catalunya i el Massachusetts Institute of Technology, i amb la col·laboració l’Escola Elisava i el Consorci I2CAT. El Jurat valora que aquest projecte investiga i destaca com les tecnologies multimèdia s’integren en la vida quotidiana i fan possible el sorgiment de noves formes arquitectòniques i de disseny que renoven el discurs tradicional sobre l’habitatge.

El Jurat vol fer constar també que aquesta investigació és el resultat d’una continuada aportació professional d’innovació en aquest context.