Barcelona Cultura
Skip to main content

INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA :: 2001

Salomé Prat i el seu equip de l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona (CSIC)

Jurat: Adolf Tobeña (president)
Fàtima Bosch
Luis Ángel Fernández
Isidre Ferrer
Joan J. Guinovart

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi d’Investigació Científica a la doctora Salomé Prat, que dirigeix un equip de l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona (CSIC), pel treball que han dut a terme en la identificació del mecanisme molecular que indica a la planta de la patata quin és el moment adequat per formar tubèrculs.

El Jurat acordar atorgar una menció especial als diferents treballs de cristal·lografia de proteïnes del doctor Miquel Coll, que dirigeix un equip de l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona (CSIC), que han permès progressar en la caracterització dels mecanismes de la resistència bacteriana als antibiòtics.

El Jurat vol fer constar l’altíssim nivell dels treballs que en diferentes disciplines han arribat a la fase final de la selecció del Premi.