Barcelona Cultura
Skip to main content

MÚSICA :: 2001

Joan Albert Amargós

Jurat: Miquel Jurado (president)
Agustí Fancelli
Víctor Nubla
Joan Oller

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi de Música al senyor Joan Albert Amargós per les estrenes realitzades a Barcelona, del seu concert per a trombó i orquestra i de la música de l’òpera Eurídice.

El Jurat acorda atorgar menció especial, a Magdalena Martínez per la seva tasca com a solista de flauta de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.