Barcelona Cultura
Skip to main content

TRADUCCIÓ EN LLENGUA CATALANA :: 2001

Míkel de Epalza

Jurat: Narcís Comadira (president)
Xavier Pàmies
Manuel de Seabra
Maria Pilar Estelrich
Joan Sellent

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi de Traducció en Llengua Catalana a Míkel de Epalza, per la seva traducció de l’Alcorà. El Jurat valora especialment l’aportació que aquesta traducció fa a la cultura catalana i el fet d’haver sabut conjugar un llenguatge clar i entenedor amb una decidida tensió poètica, fonamentada en un treball erudit de primera magnitud.