Barcelona Cultura
Skip to main content
Thrombotargets Europe - Premi Ciutat d'Investigació tecnològica Barcelona de 2007

INVESTIGACIÓ TECNOLÒGICA :: 2007

EL JURAT, COMPOST PER FRANCESC XAVIER GIL (PRESIDENT), ALÍCIA CASALS, JOSEP CASANOVAS, MARC LLOVERAS I JOSEP MIQUEL PIQUÉ, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’INVESTIGACIÓ TECNOLÒGICA A

Thrombotargets Europe,

perquè ha creat una plataforma tecnològica que permet el descobriment de nous fàrmacs en l’àmbit cardiovascular, que aporten solucions a l’hemofília i altres malalties hemorràgiques. El Jurat vol destacar que, des d’una recerca científica d’excel·lència i un conjunt de patents internacionals, s’ha creat una empresa a Barcelona que atén una necessitat sanitària mundial.

El Jurat atorga una menció especial al Grup de Recerca en Òptica Aplicada i Processament d’Imatge de la UPC, dirigit per la Dra. María S. Millán, pel desenvolupament d’un sistema de seguretat basat en la identificació òptica de senyals biomètrics i multifactorials.