Barcelona Cultura
Skip to main content
Telemonegal, de Barcelona Televisió - Premi Ciutat de Barcelona de Mitjans de comunicació en televisió 2007

MITJANS DE COMUNICACIÓ EN TELEVISIÓ :: 2007

EL JURAT, COMPOST PER JOSEP MARIA GIRONA (PRESIDENT), MONTSERRAT ABBAD, RICARD DOMINGO, FRANCESC ESCRIBANO I ALBERT RUBIO, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI DE MITJANS DE COMUNICACIÓ EN TELEVISIÓ A

Telemonegal, de Barcelona Televisió,

per l’habilitat que ha demostrat en la crítica de la televisió des de la televisió i per la contribució a desvetllar en l’espectador una mirada crítica cap al mitjà.
El Jurat vol destacar el mèrit del programa, que s’emet en una cadena local (Barcelona Televisió) i competeix amb èxit amb les televisions generalistes.